Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Visbestanden Noordzee kerngezond, desondanks vangstadviezen verlaagd

3 min read

Visbestanden Noordzee kerngezond, desondanks vangstadviezen verlaagd

Urk – Overkoepelende visserijorganisatie VisNed kijkt met gemengde gevoelens naar de vandaag gepresenteerde vangstadviezen. Goed visserijbeheer werkt, dat is evident. Het scholbestand wordt geschat op een astronomische één miljoen ton (1.000.000.000 kilogram vis), meer dan ooit gemeten en voor mogelijk gehouden.

Ook tong, tarbot en griet staan er dankzij effectief management goed voor. Maar toch wordt er geadviseerd de toegestane hoeveelheid vangst voor deze soorten te verlagen. De internationale organisatie voor visserijonderzoek ICES presenteert elk jaar op basis van de bestandsschattingen de vangstadviezen, op basis waarvan later in het jaar de quota worden vastgesteld.

Minder vangen

“Wanneer soorten er niet goed voorstaan dan wordt geadviseerd de toegestane vangsten te verlagen. Die logica ontgaat niemand en ook de visserij begrijpt dat dit op de lange termijn weer mogelijkheden creëert”, aldus Pim Visser (Directeur VisNed). Visser vervolgt: “Wij hebben als sector een verantwoordelijkheid om duurzaam voedsel te oogsten uit de natuur, maar wanneer bestanden gezond zijn of zelfs record na record verbreken, dan kunnen wij er niet bij dat er toch geadviseerd wordt om minder te vangen.”.

Visserijbeleid werpt haar vruchten af, bij de meeste soorten is er sprake van een groei van het bestand wanneer de visserijdruk wordt verlaagd. Echter, visserij is niet de enige factor die van invloed is op visbestanden. Voedselaanbod, klimaatverandering, aanwas en natuurlijke sterfte (denk aan ziektes) kunnen ook een significante impact hebben. Ook andere menselijke activiteiten kunnen de visstand beïnvloeden, zo zijn er reële zorgen over de impact op het ecosysteem van de grootschalige aanleg en ingebruikname van windparken.

Zeebaars

Voor het zeebaars en kabeljauwbestand geldt een geadviseerde verlaging van de vangstmogelijkheden en hier is vanuit de sector begrip voor. De sector is teleurgesteld dat ondanks de stringente visserijmaatregelen het herstel van het kabeljauwbestand lijkt te stagneren en de soort toch weer onder het biologisch veilige niveau (MSY) wordt geschat. Voor zeebaars geldt al jaren een voorzorgsprincipe, hoewel in de praktijk de vangsten wisselend zijn.

De meeste Noordzeebestanden staan er echter goed tot zeer goed voor. Het volwassen Noordzeetongbestand wordt geschat op iets meer dan 55.000 ton, en bevindt zich boven het MSY-streefniveau. Het scholbestand in de Noordzee en het Skagerrak groeit nog steeds en bevindt zich ver boven het MSY-streefniveau. Onderzoekers schatten dat er voor het eerst meer dan 1 miljoen ton aan volwassen schol rondzwemt (1.052.000 ton ten opzichte van 913.000 ton in 2018). Sinds de start van de bestandschatting in 1957 is niet eerder zoveel schol gemeten. De schol wordt al 10 jaar onder het streefniveau voor de visserijdruk bevist.

ICES adviseert desondanks een vangstdaling van 7,5%. De afgelopen jaren is de toegestane vangst voor schol naar beneden bijgesteld met pakweg 50%, hier is echter geen wetenschappelijke onderbouwing voor. Een onbegrijpelijk advies, aldus de visserijvertegenwoordigers.

Toch investeert de visserijsector in verdieping van de samenwerking met de wetenschap. Onderzoek dat zich richt op Tarbot en Griet, Noorse Kreeft en Rog. Dat gebeurt in diverse samenwerkingsprojecten met Wageningen Marine Research.

VisNed hoopt dat meer kennis leidt tot beter inzicht in bestanden en daarmee leidt tot realistischere vangstadviezen, maar dan moeten de adviezen wel volgen op de onderzoeksresultaten. De Noordzee is een van de best beheerde zeeën ter wereld en Nederland kent zeer vooruitstrevende samenwerkingsverbanden tussen sector en wetenschap. De Nederlandse vloot heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en ondanks tegenslagen als het pulsverbod staat men positief tegenover innovatie. De bestandsschattingen wijzen ook nu weer uit dat vis van dichtbij een verantwoorde keuze is. [Persbericht (pdf) VisNed 28 juni 2019]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *