Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nederland sterk in EP-Visserijcommissie

2 min read

De posities en functies zijn zo goed als verdeeld. Alle Europarlementariërs zijn ingedeeld in EP-commissies. In de voor Nederland zo belangrijke Visserijcommissie (PECH) zitten als volledige leden Peter van Dalen (ChristenUnie) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) en als plaatsvervangende leden Jan Huitema (VVD) en Bert-Jan Ruissen (SGP).

Peter van Dalen wordt zelfs vicevoorzitter namens de EVP in PECH. “Met z’n vieren en ook ik als vicevoorzitter kunnen we grote invloed uitoefenen op de agenda van de visserij in de komende jaren. Dat is heel belangrijk, want de controleverordening wordt snel weer opgepakt door de Visserijcommissie en daarnaast volgt later dit mandaat de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.”

De visserij in Europa ligt onder vuur en onder druk. Brexit hangt nog steeds in de lucht, en over de pulskorvisserij is al veel gezegd en geschreven, maar ook daarin moeten weer stappen voorwaarts worden gezet. Samenwerken en een stevig geluid gaan laten horen, voor de Nederlandse vissers, is essentieel.

De afgelopen jaren was er al een uitstekende samenwerking in de Visserijcommissie tussen Peter van Dalen en Annie Schreijer-Pierik. Dit mandaat begint een nieuwe, hechtere vorm van samenwerking.

Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Peter van Dalen (ChristenUnie)

Daarom gaat onder leiding van Peter van Dalen een eerste Strategisch Europees Visserij Overleg (SEVO) plaatsvinden, volgende week in Brussel met vertegenwoordigers van visserijorganisaties, zoals VisNed, de Nederlandse Vissersbond en Europêche. De gemeente Urk schuift ook aan tijdens dit overleg.

Het SEVO heeft als doel om elkaar snel te kunnen vinden en adequaat één lijn te trekken wanneer het over Europese beleidsvorming gaat. Het is de bedoeling eens in het kwartaal samen te komen.

Persbericht 3-7-2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *