Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Totaal overzicht Nederlandse PO maatregelen

2 min read

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

PAP-regeling schol:

 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 340 ton mag in de 4-weekse periode week 29 t/m 32 maximaal 100 ton schol aanvoeren,
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 340 tot 680 ton mag in de 4-weekse periode week 29 t/m 32 maximaal 115 ton schol aanvoeren,
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 680 ton mag in de 4-weekse periode week 29 t/m 32 maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Rog: Minimum aanvoermaat: 55 cm.

 • Een vaartuig mag per week/reis langer dan een week totaal maximaal 160 kg roggen (stekelrog – RJC, Grootoog rog – RJN, gevlekte rog – RJM) aanvoeren.
 • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
 • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tarbot, griet: Minimum aanvoermaat: 27 cm.

 • De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 3.000 kg dood gewicht.
 • Bij aanvoer van meer dan 3.000 kg en/of kleiner dan 27 cm tarbot / griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast.
 • Ook deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.

Noorse kreeft: Noorse kreeft valt enerzijds onder Aanlandplicht maar tegelijk mogen ondermaatse Noorse kreeft gediscard worden onder de minimis-regeling, dus feitelijk is er niets gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Daarom is de aanvoer en verhandeling van meer dan 35 stuks per kilogram door leden van PO verboden. Verder: max. 10% kreeftstaartjes per aanlanding.

Zeebaars; Minimum maat voor zeebaars voor alle vlootsegmenten is 42 cm.

 • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
 • Vaartuigen met gesleepte vistuigen (waaronder boomkor, twinrig, borden en fly shoot) mogen vangsten van zeebaars aan boord houden, mits deze vangsten per dag niet meer bedragen dan 1% van het gewicht van de totale vangst.
 • De totale vangst aan zeebaars mag per 2 maanden niet meer bedragen dan 400 kg.
 • Voor Fly shooters is dit 210 kg per maand.
 • Nederlandse handlijn- en staandwant-vissers zijn in 2018 alleen gerechtigd zeebaars aan te voeren, wanneer zij hiervoor van RVO een vismachtiging zeebaars hebben ontvangen.
 • Daartoe gerechtigde handlijnvissers mogen op jaarbasis maximaal 5.500 kg zeebaars aanvoeren.
 • Staandwant-vissers mogen op jaarbasis maximaal 1.400 kg zeebaars aanvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *