Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

De EU-vloot behaalt hoge winsten, vooral dankzij duurzame vismethoden

2 min read

Het jaarlijkse economische rapport van 2019 over de EU-vissersvloot laat zien dat de hoge economische prestaties in 2016 zijn doorgegaan in 2017. Het rapport koppelt dit succes aan het gebruik van duurzame vismethoden.

In een reactie op het rapport, Europees commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, verklaarde Karmenu Vella dat: “dit rapport over de Europese vissersvloot aantoont dat goede resultaten gepaard gaan met goede praktijken.In de loop van mijn mandaat heb ik het fundamentele belang van duurzame visserij benadrukt. Europa’s vissers zien de voordelen ” .

In 2017 boekte de EU-vloot een nettowinst van EUR 1,30 miljard, slechts iets lager dan het record van EUR 1,34 miljoen in 2016. De aanhoudend sterke prestaties waren het resultaat van hogere gemiddelde visprijzen, aanhoudende lage brandstofprijzen en de verbeterde status van enkele belangrijke aandelen.Deze trend zal naar verwachting doorgaan in 2018 en 2019 ondanks enkele schommelingen in brandstofprijzen.

De duurzame exploitatie van visbestanden werd geïdentificeerd als een belangrijke basis voor de sterke prestaties. Het rapport geeft aan dat de economische prestaties neigen te stagneren wanneer vloten afhankelijk zijn van bestanden die nog steeds overbevist of overbevist zijn. Hoewel de hele EU-vloot winstgevend was, varieerden de resultaten per schaal en per visserijregio.

Zoals verwacht, boekten de grootschalige en de verre vlootsegmenten hogere economische prestaties dan de kleinschalige kustvlootsegmenten. Bovendien vertoonden de vlootsegmenten die actief zijn in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, waar de meeste bestanden op duurzame niveaus worden bevist, hogere economische prestaties dan de vlootsegmenten die actief zijn in de Middellandse Zee, wat een voortdurend (hoewel verbeterend) probleem van overbevissing of overexploitatie van een aantal heeft. van aandelen.

In 2017 bedroeg de bruto toegevoegde waarde van de EU-vloot (dwz de bijdrage van de visserijsector aan de economie via lonen en brutowinst) 4,5 miljard EUR, stabiel in vergelijking met het recordbrekende 2016. De verbeterde efficiëntie van de vloot heeft geresulteerd in een afname van reparatie- en onderhoudskosten, evenals andere variabele kosten. Ondanks een kleine stijging van de energiekosten (brandstof) stegen de gemiddelde salarissen in de sector in 2017, waarmee een trend werd voortgezet die in 2012 begon.

De jaarlijkse economische rapporten over de EU-vissersvloot bieden een overzicht van de structuur en de economische prestaties van de 23 vissersvloten aan de kust van de EU-lidstaten. Het is het resultaat van gecombineerd werk van economische experts van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij (WTECV) en de Europese Commissie. (Bron)

Het economisch jaarverslag 2019 over de EU-vissersvloot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *