Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nederland naar Europees Hof om voorbarig pulsvisverbod

2 min read

Nederland stapt naar het Hof van Justitie van de Europese Unie om het pulsvisverbod aan te vechten, dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag in een brief aan de Tweede kamer.

‘’ Met deze brief informeer ik u over het feit dat Nederland een verzoekschrift heeft ingediend bij het Europese Hof. Met dit verzoekschrift verzoekt Nederland het Hof om het pulsverbod nietig te verklaren. Het pulsverbod maakt deel uit van de verordening technische maatregelen die is vastgesteld door de Raad en het Europees Parlement (EP). Het verzoekschrift is daarom gericht tegen de Raad en het Europees Parlement.

Kern van het verzoek om nietigverklaring is dat de Raad en het EP volgens Nederland meerdere Unierechtelijke bepalingen hebben geschonden. Het pulsverbod is namelijk niet vastgesteld op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies. Bovendien wordt met het pulsvisserijverbod innovatie en technologische ontwikkeling niet gestimuleerd en zelfs tegengewerkt. Voor zover de Raad en het EP het pulsvisserijverbod op het voorzorgsbeginsel zou hebben gebaseerd, passen zij dit beginsel onjuist toe.’’ schrijft de Minister in de brief.

Het ministerie vindt het verbod ‘voorbarig’, omdat Europese besluiten over visserij op basis van de best beschikbare wetenschappelijke adviezen genomen moeten worden. ‘Het onderzoek naar pulsvisserij loopt nog. Toch is het verbod al ingesteld, dat is voorbarig’, zegt een woordvoerder in het Financieel Dagblad [Hier].

Eind dit jaar wordt er pas een eindonderzoeksrapport over de pulsvisserij verwacht. Het is maar de vraag of vissers zullen profiteren van deze rechtszaak. De helft van alle pulsvissers is al gestopt, de andere helft moet dat binnen een paar jaar. Dan is de procedure bij het hof waarschijnlijk nog niet afgerond.

In een reactie zegt Peter van Dalen (Europarlementariër voor de ChristenUnie, en Eerste Vicevoorzitter van de EP Visserijcommissie):  ‘Het is volkomen terecht dat de Nederlandse regering naar het EU Hof stapt betreffende het besluit over de pulsvisserij. Wetenschappers hebben aangetoond dat pulsvisserij een milieuvriendelijker, selectiever (= die vis vangen die je vangen wilt: voorkomen van ongewenste bijvangsten) en dus een uiterst effectieve vistechniek is. In het Europees Parlement zijn de feiten door emoties en leugens verdraaid, waardoor de meerderheid van de Europarlementariërs een onjuist besluit heeft genomen afgelopen voorjaar. Alles uit de kast halen dus om dit te terug te draaien, inclusief de gang naar het EU Hof in Luxemburg.

Download hier de Kamerbrief over start hofprocedure tegen het pulsverbod

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *