Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Compensatie voor sluiting kabeljauwvisserij oostelijke Oostzee

4 min read

Visserij op kabeljauw in het oostelijk deel van de Oostzee zit in diepe crisis

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen om via het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij steun te geven aan vissers die getroffen worden door de sluiting van de kabeljauwvisserij in de oostelijke Oostzee, op voorwaarde dat zij hun vaartuigen definitief ontmantelen.

Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: “De visserij op kabeljauw in het oostelijk deel van de Oostzee zit in een diepe crisis. Volgens wetenschappers verdwijnt er door de verslechtering van het milieu nog drie keer zoveel vis als door visserij. Zo erg is het nergens anders in Europa. Met de voorstellen van vandaag hopen we daar wat aan te kunnen doen: we willen de kabeljauw tijd geven om zich te herstellen en tegelijk de lokale gemeenschappen helpen die van die visserij afhankelijk waren. Zowel de vis als de vissers van de Oostzee verdienen een toekomst.”

De oostelijke kabeljauw is een van de belangrijkste visserijtakken in de Oostzee, maar de bestanden zijn er erg aan toe. Op de vergadering van de Raad van 14 en 15 oktober zijn de ministers de Commissie in haar voorstel gevolgd om de vangstmogelijkheden voor 2020 tot vrijwel nul terug te brengen. Die stap is nodig om het bestand een kans op herstel te geven, maar de Commissie beseft ook dat dit onvermijdelijk zware economische gevolgen zal hebben voor de vloten en visserijgemeenschappen die deze soort van oudsher bevissen. Met het voorstel van vandaag wil de Commissie de economische impact van de stopzetting verzachten en de zwaarst getroffen vissers een helpende hand bieden. Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij kan die groep in deze economisch moeilijke situatie financieel helpen.

Volgens het voorstel mogen de betrokken lidstaten onder bepaalde voorwaarden een deel van hun niet uitgegeven EFMZV-fondsen toekennen aan kabeljauwvissers in het oosten van de Oostzee die hun vaartuig permanent willen ontmantelen. Tegelijkertijd wordt in het voorstel het maximaal toegestane aantal vaartuigen voor die visserijtak teruggeschroefd. De met EFMZV-geld bekostigde verlaging van de vangstcapaciteit moet dus de druk op de kabeljauw verminderen zodat het bestand zich op termijn kan herstellen. Voor dit voorstel hoeven de EFMZV-bijdragen per lidstaat niet omhoog en wordt er ook geen extra geld uit de totale begroting van de EU gebruikt.

Gezien de uitzonderlijk kwetsbare toestand van het ecosysteem in de Oostzee stelt de Commissie ook voor om er strenger te gaan controleren en meer gegevens te verzamelen, zowel tijdens als na de huidige sluitingsperiode. Vanaf 2020 moeten alle kabeljauwvissers in de oostelijke Oostzee een volg- of ander systeem voor elektronisch toezicht aan boord hebben. Bovendien moet bij minstens 20% van alle vaartuigen een waarnemer aan boord zijn. Op die manier kunnen wetenschappers meer en betere gegevens verzamelen over de toestand van de vis en de gevolgen van de visserij voor dit cruciale bestand.

Achtergrond

Het ecosysteem in de Oostzee is al tientallen jaren erg kwetsbaar. In 2019 hebben wetenschappers bovendien gewaarschuwd dat de impact van de milieuomstandigheden op de kabeljauw in het oosten van de Oostzee nog veel groter is dan eerder werd geraamd. Dit bestand zal zich naar verwachting op zijn vroegst in 2024 pas herstellen, zelfs als er nu helemaal niet meer op wordt gevist.

Daarom heeft de Commissie in juli 2019 alvast noodmaatregelen genomen, namelijk door de visserij op kabeljauw in het oostelijk deel van de Oostzee tot het einde van het jaar te verbieden. Op 14 en 15 oktober 2019 bereikte de Raad een akkoord over de noodzakelijke visserijbeperkingen voor 2020, strenger dan ooit. De toegestane vangsten voor kabeljauw in het betrokken gebied worden met 92% verminderd, zodat in de praktijk alleen bijvangst nog toegestaan is. Op dezelfde vergadering van de Raad hadden de landen van de Oostzee zich al achter milieumaatregelen geschaard om het ecosysteem van de Oostzee een kans op herstel te geven.

Door de ook drastische verlaging van de vangstmogelijkheden voor andere soorten in de Oostzee kunnen de zwaarst getroffen vaartuigen en vlootsegmenten hun activiteiten niet verleggen naar andere visserijtakken. Daarom is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de noodmaatregelen wel degelijk terecht waren, en dat er extra maatregelen nodig zijn om de bijzondere situatie in het Oostzeegebied op te vangen.

Definitieve ontmanteling werd tot eind 2017 al gesubsidieerd door het EFMZV. Het voorstel van vandaag houdt in dat die steun onder nieuwe, strenge voorwaarden wordt hervat voor de kabeljauwvloot van het oostelijk deel van de Oostzee, en wel tot het einde van de huidige EFMZV-periode 2014-2020. [Persbericht Europese Commissie, 31 oktober 2019]

 Meer informatie

Commissievoorstel

Meerjarenplan voor de Oostzee

Persbericht – Oostzee: akkoord in de Raad over vangstbeperkingen voor 2020

Persbericht – Commissie keurt noodmaatregelen goed voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *