Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Heel veel jonge tong en schol! Vangstadviezen spectaculair aangepast

3 min read

Uit de nieuwe toestandsbeoordelingen van de bestanden blijkt dat er heel veel aanwas van jonge vis is, een heel goed teken! In reactie hierop zijn de vangstadviezen (TAC) voor tong en schol aanzienlijk bijgesteld, in positieve zin. Ook voor kabeljauw, schelvis en een aantal bestanden van Noorse kreeftjes zijn de vangstadviezen aangepast.

Vandaag heeft de internationale groep van visserijbiologen verenigd in ICES nieuwe toestandsbeoordelingen voor een aantal belangrijke soorten in de Noordzee, waaronder tong en schol, gepresenteerd. Eerder dit jaar werd met gemengde gevoelens naar de nieuwe TAC-adviezen gekeken omdat er, ondanks een toename van de paaibestanden bij zowel tong als schol, toch kleine kortingen werden voorgesteld.

Heel veel babyvis
Elk jaar vindt in Augustus de Beamtrawl survey (BTS) plaats, dit onderdeel van het wetenschappelijke onderzoek naar de ontwikkelingen van de visbestanden in de Noordzee. Indien dit onderzoek nieuwe inzichten oplevert in de ontwikkeling van een bestand, kan ICES besluiten om het TAC-advies aan te passen. Daarvan is dit jaar sprake bij meerdere soorten, waaronder tong en schol.

Uit de BTS is dit jaar gebleken dat voor tong en schol er sprake is van de geboorte van enorm sterke jaarklassen, de zogeheten recruitment (aanwas). Wij kregen al signalen door dat er veel broed gezien werd tijdens de surveys, van de vissermannen die namens VisNed tijdens de BTS als waarnemer afgelopen zomer met onderzoeksschip Tridens mee waren.

Ongekende aanpassing vangstadviezen
De betrokken wetenschappers beoordelen de nieuwe jaarklassen zo positief, dat ze voor beide soorten in de top 5 van sterkste jaarklassen sinds 1957 geplaatst worden. Dit is bijzonder omdat 1957 het eerste jaar is waarin er toestandsbeoordelingen gedaan werden. Deze sterke jaarklassen zorgen er voor dat de vangstadviezen door ICES spectaculair naar boven bijgesteld worden. Bij tong is het advies 2020 geen verlaging van 1,9%, maar een stijging van 40%! Bij schol wordt een verlaging van 7,6% omgezet naar een verhoging met 17%.

Vorig jaar werd tijdens EU-Noorwegen voor schol, en tijdens de Decemberraad voor tong, met name door de Europese Commissie heel sterk vastgehouden aan het de MSY-richtlijnen uit de wetenschappelijke adviezen. Dit leidde voor tong destijds uiteindelijk tot een TAC-verlaging van 20% en bij schol, ondanks een stijging van het bestand, leidde dit tot een verlaging van 12%.

Maximum Sustainable Yield (MSY) volgen
VisNed heeft er inmiddels bij LNV op aan gedrongen nu ook strikt de MSY-aanpak te volgen ten aanzien van het TAC-besluit 2020, ook als dat de bandbreedte van maximaal 20% stijging overschrijdt. Bij soorten waar fors ingegrepen moet worden, zoals bijvoorbeeld kabeljauw, wordt ook niet de maximale fluctuatie van 20% plus of 20% min toegepast. Het houden aan deze grens van 20% hoeft dan ook niet wanneer het in het voordeel van de visserman toegepast kan worden.

Geef jonge vis de kans
De prognose is dat de nieuwe jaarklasse tong in de tweede helft van volgend jaar in de vang zal komen. Het is van groot belang dat de vloot er voor zorgt dat deze nieuwe jaarklasse op duurzame wijze bevist wordt om daardoor het grootste rendement te realiseren. Dat betekent dat we ondermaatse tongetjes zo min mogelijk proberen te vangen en ze zoveel mogelijk de kans te geven de minimum maat van 24 cm te halen. Spreek elkaar desnoods hierop aan!

De TAC 2020 voor schol wordt vastgesteld tijdens de EU – Noorwegen-onderhandelingen, de TAC voor tong tijdens de bijeenkomst van de raad van visserijministers in December. (bron)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *