Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vangstadviezen voor tong en schol in de Noordzee omhoog

3 min read

De bestanden schol en tong in de Noordzee staan er nog beter voor dan eerder dit jaar werd geschat, aldus de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). De vangstadviezen voor deze soorten worden daarom positief bijgesteld, in lijn met het behalen van de doelstelling van de maximaal duurzame oogst (MSY). Tong en schol zijn belangrijke visbestanden voor de Nederlandse visserij in de Noordzee. De Europese Raad van Visserijministers stelt eind 2019 de nieuwe vangstquota vast voor 2020. De vangstadviezen van ICES spelen daarbij een belangrijke rol.

ICES geeft in juni jaarlijks advies over de vangsthoeveelheden voor het volgende jaar. Na de zomer komen er echter nog resultaten uit verschillende visstandonderzoeken (surveys) beschikbaar. Deze resultaten waren aanleiding om de vangstadviezen voor tong en schol naar boven bij te stellen. Ook voor kabeljauw, schelvis en een aantal bestanden van Noorse kreeftjes zijn de vangstadviezen aangepast. Deze bestanden zijn van minder belang voor de Nederlandse Noordzeevissers.

Vangst Noordzeetong mag fors omhoog
De nieuwste resultaten uit de boomkorsurvey (BTS) laten zien dat de aanwas van jonge tong groot is, wat tot een groei van het bestand volwassen tong zal leiden. Dit levert een positieve bijstelling van het vangstadvies op. Voor tong geldt een Europees meerjarig beheerplan voor de gemengde visserij in de Noordzee (Multi Annual Plan, hierna: Noordzee-MAP). Op basis van het Noordzee-MAP adviseert ICES dat de totale vangst van tong in de Noordzee in 2020 binnen de bandbreedte van 10.192 en 29.767 ton moet blijven. Wanneer we uitgegaan van het maximaal duurzame niveau gaat het om een vangstverhoging van 40% (17.545 ton) ten opzichte van de vangsthoeveelheid die voor 2019 is vastgesteld.

Toename jonge schol
De resultaten uit de BTS laten ook een grote toename van jonge schol zien. Dit komt vooral door de sterke jaarklasse 2018 (scholletjes die in 2018 zijn geboren). Dit veroorzaakt een positieve bijstelling van het vangstadvies. ICES adviseert op basis van de MSY-benadering voor 2020 een totale vangst van maximaal 166.499 ton schol voor de Noordzee en het Skagerrak. Dit is een toename van 17% ten opzichte van de toegestane vangst in 2019.

Vangsten kabeljauwbestand halveren
Ook voor kabeljauw werd het vangstadvies herzien. De aanwas van jonge vis wordt iets groter geschat door de internationale bodemsleepnetsurvey (IBTS). Bij een visserijdruk op MSY-niveau luidt het advies van ICES voor deze gebieden dat de visserij in 2020 maximaal 13.686 ton kabeljauw mag vangen, een afname van 61% ten opzichte van 2019.

Ontwikkelingen paaibestanden en visserijdruk, totaal toegestane vangsten in 2019 en ICES-advies voor 2020 (in tonnen) voor vissoorten die belangrijk zijn voor Nederlandse visserij. *Ongewijzigd ten opzichte van advies afgegeven in juni 2019. **Geactualiseerd advies.

Toelichting bij tabel:
1. TAC = totale vangst = vis die voldoet aan de minimummaat (maats) + ondermaatse vis. Voor haring en wijting (Noordzee-deel) in deze tabel weergegeven voor de visserij voor menselijke consumptie.
2. Vanwege de invoering van de Europese aanlandplicht geeft ICES advies voor de totale vangst (maats + ondermaats). Voor haring en wijting (Noordzee-deel) in deze tabel weergegeven voor de visserij voor menselijke consumptie.
3. Procentueel verschil tussen de geadviseerde TAC 2020 (dus incl. ondermaatse vangst) en de vastgestelde TAC voor 2019 (incl. ondermaatse vangst). Voor haring en wijting gaat het om de visserij voor menselijke consumptie. Voor haring is de ondermaatse vangst verwaarloosbaar.
4. MSY-niveau
5. MSY-bandbreedte
6. Voor tarbot en griet geldt gezamenlijke totale TAC. Het is niet mogelijk het verschil tussen het advies per soort en de vastgestelde gezamenlijke TAC te berekenen.
7. TAC Noordzee en zuidelijke deel Noorse Zee (exclusief Kanaal en de industriële vangst) .
8. Voor 2018 en 2019 adviseerde ICES een vangst van 0. Vervolgens heeft de Europese Raad van Visserij Ministers geen TAC voor die jaren vastgesteld. Wel is er onder voorwaarden beperkte vangst toegestaan.

(bron)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *