Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Pulsvloot krimpt verder

2 min read

Met ingang van 1 januari 2020 zal een groep pulskotters weer terug moeten vallen op de traditionele bodemvisserij met wekkerkettingen. Daarna blijven er nog een kleine twintig kotters over die tot 1 juni 2021 mogen blijven doorvissen met de pulstechniek.
Het betreft hier een groep die voor een groot deel uit 40-meter kotters bestaat. Eerder al kreeg een groep van ongeveer 40 kottereigenaren te horen dat ze op 1 juni hun vergunning moesten inleveren. Daarna volgden Frankrijk en België op 14 augustus met het sluiten van hun 12-mijlszone voor Nederlandse Eurokotters die met de puls vissen.

Diezelfde Eurokotters mogen conform de EU-regelgeving overigens wel met de wekkerkettingen in het Franse en Belgische kustgebied vissen. Omdat de vangsten schraal zijn, hebben enkele kottereigenaren van Eurokotters gekozen voor de garnalenvisserij. Desalniettemin blijft er voor de 24 meter lange Eurokotters met een pulsvergunning uit Zeeland en Zuid-Holland weinig ruimte over. Vandaar dat een deel inmiddels al enkele maanden veel verder op zee actief is.

Beleid
Het Europees Parlement stemde in het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) op 16 april reeds voor een pakket aan Technische Maatregelen, ten koste van de pulsvisserij. Met het GVB wil Brussel streven naar een sociaal duurzame en ecologisch en economisch verantwoorde visserij. De innovatieve pulsvisserij, waar het gerenommeerde ICES (groep van Europese biologen) onderzoek naar gedaan heeft en op basis van dat onderzoek verbluffende resultaten heeft opgeleverd, past helaas niet in dat beleid. Voor de visserijsector is dat nauwelijks te behappen. Het is immers belangrijk te weten of innovaties nu wel of niet acceptabel zijn in de visie van de EU. Met het verbieden van de pulsvisserij zit de sector opgescheept met weer een stukje onzekerheid.

In het nauw
Brexit en de aanlandplicht zorgen in de visserij nog eens voor veel onzekerheid. En de aanleg van megalomane windmolenparken zien de vissers als een extra bedreiging op het voortbestaan van hun bedrijf. De ruimte op de Noordzee wordt in beslag genomen door windmolenparken. Vissers zien hun vangstlocaties als sneeuw voor de zon verdwijnen. Bovendien claimen milieuorganisaties weer compensatiegebieden als gevolg van die windparken. En dat gaat ook weer ten koste van vangstbestekken. De kottervloot voelt zich in het nauw gedreven. Voor veel bedrijven was de overstap naar de puls de redding, want hoge brandstofprijzen en lage visprijzen in combinatie met matige vangsten zorgden voor veel spanning. Straks is de kottervloot weer terug bij af.
(bron) Willem M. den Heijer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *