Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

800 ton MSC-afval wordt zwerfvuil in zee

2 min read

DE BEELDREDAKTIE / KEES VAN DE VEEN T.B.V. RIJKSWATERSTAAT TERSCHELLING D.D. 23.08.2019 Bemanning van viskotter LO28 lost p de kade in de haven van Terschelling het afval wat ze de afgelopen dagen hebben opgevist op de Waddenzee. De 20 bigbags met afval zijn afkomstig uit de overboord geslagen containers van het containerschip MSC Zoe.

Het Rijk ziet onvoldoende aanleiding voor nieuwe bergingswerkzaamheden op zee en laat 832.070 kg MSC Zoë afval op de bodem van de Noordzee liggen. Ook de Duitse autoriteiten hebben aangegeven de bergingsacties te hebben gestaakt omdat objecten afkomstig van de MSC Zoë geen gevaar voor de scheepvaart meer vormen.

Dit is zorgelijk want met dit bericht wordt ruim 800 ton afval dat voorheen gelabeld was als MSC Zoë afval nu gezien als zwerfafval in zee zonder eigenaar.

Hoewel Minister van Nieuwenhuizen de bergingsoperatie als beëindigd omschrijft wil zij nog wel afspraken maken over andere aspecten van de afhandeling van de containerramp met MSC. Hierbij wordt met nadruk het KIMO project Fishing for Litter genoemd als oplossing voor het borgen van het langjarig opvissen van achtergebleven kleine ladingdelen afkomstig van de MSC Zoë. Een financiële toezegging vanuit het Rijk om deze oplossing toe te passen ontbreekt. Dit is opmerkelijk en projectpartners reageren verontwaardigd.

Fishing for Litter is een bestaand project waarmee de kustgemeenten samen met havens en de visserijsector hun verantwoordelijkheid nemen voor een schone zee. Een vloot van 134 kotters ruimt sinds 2001 afval op uit zee. In de laatste 10 jaar was dit zelfs meer dan 300.000.000 kg. Deelnemende havens en vissers doen dit belangeloos.

Door de calamiteit met de MSC Zoë heeft het project in de afgelopen periode veel extra kosten gemaakt. In de eerste drie kwartalen van 2019 is in de noordelijke vissershavens al 87.000 kg of 47% meer afval aangeland ten opzichte van het langjarig gemiddelde per jaar. Voor 2019 wordt daarmee een extra kostenpost verwacht van € 51.052,-

KIMO roept de minister daarom op om:

  • Op zeer korte termijn een toezegging te doen voor het financieren van de verwachte extra kosten over 2019, te weten € 51.052;
  • Haast te maken met het maken van afspraken met MSC over de financiële bijdrage van MSC aan het Fishing for Litter project;
  • Te komen tot een jaarlijkse garantstelling van het Rijk van ten minste € 100.000 bovenop de jaarlijkse rijksbijdrage om de continuïteit van het project te waarborgen;
  • Het Fishing for Litter project niet te noemen als oplossing wanneer er vanuit het Rijk niet financieel naar gehandeld wordt.

Het afval op de bodem van de Noordzee afkomstig van MSC Zoë is niet alleen een probleem van de reder, maar het oplossen ervan is ook een verantwoordelijkheid voor het Rijk geborgd in een wettelijke zorgplicht. Fishing for Litter geeft mede invulling aan de uitvoering van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, net als de Green Deal Visserij voor een Schone Zee waarin Rijkswaterstaat partner is. De vereniging van kustgemeenten roept de Rijksoverheid daarom op om risico’s te delen en nú te investeren in dit belangrijke project. [Nieuwsbericht KIMO 29-11-2019]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *