Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

AGRIFISH Raad van ministers zullen besluiten over de vangstbeperkingen voor 2020

4 min read

Op 16 en 17 december zal de commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius met de EU-ministers het voorstel van de Commissie voor de vangstmogelijkheden voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee 2020 bespreken op de Landbouw- en Visserijraad in Brussel. Van de Raad wordt ook verwacht dat hij het voorstel van de Commissie over de vangstmogelijkheden voor de Middellandse Zee en de Zwarte Zee 2020 goedkeurt – het eerste voorstel ooit om de Middellandse Zee erbij te betrekken en een historische stap in de richting van de duurzaamheid van de visbestanden in die regio.

2020 is een cruciaal jaar voor de Europese visserij. Het is het jaar waarin alle wetenschappelijk beoordeelde bestanden moeten worden bevist in overeenstemming met het principe van de maximale duurzame opbrengst (MSY). Concreet betekent dit dat we alleen de juiste hoeveelheid vis moeten vangen die de afname van de bestanden zou kunnen belemmeren. Behoud leidt tot economische ontwikkeling. Omdat de omvang van enkele belangrijke visbestanden is toegenomen – bijvoorbeeld Schelvis in de Keltische Zee en Tong in het Bristolkanaal – neemt ook de winstgevendheid van de visserijsector toe, met een geschatte brutowinst van € 1,3 miljard voor 2019.

Met dit in gedachten heeft de Commissie de totaal toegestane vangsten (TAC’s) voorgesteld om de visbestanden gezond te houden en tegelijkertijd de industrie in staat te stellen duurzaam te profiteren van de visserij. We hebben concrete oplossingen aangedragen en nu hebben we de steun van de lidstaten nodig om dit mogelijk te maken.

Voor de bestanden van de Atlantische Oceaan en de Noordzee in de EU is 91% van de voorgestelde TAC’s in overeenstemming met MSY, terwijl de Commissie voor het overige nog strengere instandhoudingsmaatregelen voorstelt die door de lidstaten dringend moeten worden genomen.

Dit is het geval voor haring in de Keltische Zee, waar de Commissie voorstelt een TAC vast te stellen van 869 ton, alleen voor wetenschappelijke doeleinden, 81% minder dan in 2019.

Hetzelfde geldt voor de kabeljauwbestanden in het westen van Schotland, kabeljauw in de Keltische Zee en wijting in de Ierse Zee, waar wetenschappers van de ICES nul of zeer weinig vangstadvies hebben gegeven, en de Commissie stelt voor te stoppen met het bevissen van deze bestanden. In plaats daarvan mogen vissers een beperkte hoeveelheid onvermijdelijke bijvangsten behouden, onder voorbehoud van verbeterde selectiviteit en waar nodig monitoringmaatregelen.

Voor noordelijke zeebaars wil de Commissie profiteren van de inspanningen die sinds de in 2015 vastgestelde noodmaatregelen en het duurzame beheer zijn ondernomen, waardoor de visserij in 2018 in overeenstemming is met de MSY-niveaus. De Commissie stelt voor om noordelijke zeebaars in het lagere gebied te bevissen op basis van MSY (1634 ton) en handhaafd de sluitingsperiode tijdens het paaiseizoen.

Voor de eerste keer ooit, dit jaar, heeft de Commissie vangstmogelijkheden voorgesteld voor zowel de Middellandse Zee als de Zwarte Zee. Het allereerste voorstel voor het Middellandse Zeegebied implementeert het meerjarenbeheerplan van de EU voor demersale bestanden in het westelijke Middellandse Zeegebied, dat in juni van dit jaar is aangenomen. Daartoe introduceerde het voorstel een vermindering van de visserij-inspanning met 10% voor demersale soorten. Het voorstel introduceert ook maatregelen die zijn aangenomen door de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM), met name een vermindering van de visserij-inspanning voor demersale bestanden en vangstbeperkingen voor kleine pelagische soorten in de Adriatische Zee, en een sluitingsperiode voor paling in de Middellandse Zee. Voor de Zwarte Zee heeft de Commissie quota voorgesteld voor de twee belangrijkste commerciële soorten, sprot (11.475 ton) en tarbot (150 ton), gedeeld tussen Bulgarije en Roemenië. Het voorstel voor tarbot volgt het GFCM-meerjarenbeheerplan, zoals gewijzigd in 2019. De vangstmogelijkheden voor de Middellandse Zee en de Zwarte Zee zijn een historische stap in de richting van de duurzaamheid van de visbestanden in die regio’s.

De voorstellen van de Commissie zijn zowel ambitieus als rechtvaardig en bieden een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale elementen. We hebben onze verantwoordelijkheid waargemaakt. Het is tijd dat de lidstaten hetzelfde doen, zodat adequate vangstbeperkingen op 1 januari 2020 in werking kunnen treden. (bron)

The Fisheries Ministers’ Council will meet on 16-17 December in Brussels.

 

The Council Secretariat published the indicative programme of this meeting.

 

You can also read the Background brief of this meeting.

 

FISHERIES

 

Monday 16 December 2019

+/- 10.00
Beginning of the Council meeting (roundtable – fisheries)
+/- 10.15

Council Regulation on Atlantic and North Sea TACs and Quotas for 2020

+/- 11.15
Regulation amending regulations 2016/1139 and 508/2014 as regards Eastern Baltic cod (public session)

 

Tuesday 17 December 2019

+/- 10.00
Beginning of the Council meeting (Roundtable Fisheries)
+/- 10.05
Council Regulation on Atlantic and North Sea TACs and Quotas for 2020: Presentation of a first compromise

+/- 11.00
Any other business: Budget flexibility within the European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 (public session)

+/- ttbc
Atlantic and North Sea TACS and quotas: Final compromise

+/- ttbc
Press conference (live streaming)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *