Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EU en Noorwegen bereiken visserij akkoord voor 2020

3 min read

De EU en Noorwegen hebben drie visserijregelingen voor 2020 ondertekend, waardoor dit de grootste visserijovereenkomst in het noorden van Europa is.
De partijen ondertekenden twee bilaterale regelingen en een buren regeling na drie onderhandelingsronden in november en december.De bilaterale regelingen hebben betrekking op de Noordzee en de Atlantische Oceaan, en Skagerrak en Kattegat, terwijl de buren regeling de Zweedse visserij betreft in de Noorse wateren van de Noordzee.

De EU en Noorwegen zijn quota overeengekomen voor de gezamenlijk beheerde visbestanden in de Noordzee (kabeljauw, schelvis, schol, wijting, haring en koolvis) en Skagerrak (kabeljauw, schelvis, wijting, schol, garnalen, haring en sprot), evenals een uitwisseling van wederzijdse vangstmogelijkheden.

In de Noordzee zijn 5 van de 6 bestanden die gezamenlijk met Noorwegen worden beheerd, in overeenstemming gebracht met het wetenschappelijke advies van ICES, op het niveau van de maximale duurzame opbrengst (MSY). Dit resulteert in quotumverlagingen in 2020 voor koolvis (-15%) en wijting (-13%), maar toename van schelvis (+ 23%) en schol (+ 17%). Er werd een roll-over ingesteld voor haring.

Wat het kabeljauwbestand in de Noordzee betreft, heeft de EU gepleit voor een strikte toepassing van de MSY-aanpak voor 2020, wat zou hebben geresulteerd in een vermindering van de TAC met 61%. Uiteindelijk werd de TAC vastgesteld op 17.679 ton (50% minder dan in 2019), een minder ambitieuze daling dan de EU had ingezet. De twee partijen zijn echter overeengekomen om een ​​reeks aanvullende maatregelen te nemen, zoals sluitingen van gebieden en maatregelen om volwassen en jonge kabeljauw gedurende het jaar te beschermen. De EU zal ook een specifiek controle- en inspectieprogramma uitvoeren om de vangsten van jonge vis verder te verminderen.

De EU en Noorwegen hebben ook ingestemd met de verlenging van de overeenkomst van vorig jaar over de uitwisseling van quota. In het bijzonder ontving de EU meer dan 21.518 ton Arctische kabeljauw.

Deze overeengekomen regelingen zullen ervoor zorgen dat de visserijactiviteiten voor beide partijen in elkaars wateren vanaf 1 januari 2020 worden voortgezet.

De overeengekomen afspraken zijn:

12-13/12/2019 – Brussels

22-23/10/2019 – London

17/10/2019 – London

11/04/2019 – London

07/12/2018

06/09/2018 – Gothenburg

07/06/2018

25/04/2018 – Skagen

01/12/2017 – Bergen

26/04/2017 – Skagen

02/12/2016 – Bergen

15/01/2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *