Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Raad keurt vangst mogelijkheden 2020 voor Middellandse en Zwarte Zee goed

2 min read

De Europese Raad heeft vandaag een verordening aangenomen met de vangstbeperkingen van 2020 voor bepaalde visbestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

Het is de eerste keer dat een afzonderlijke verordening over de vangst­mogelijkheden voor zowel de Middellandse als de Zwarte Zee wordt aangenomen sinds in 2019 het meerjarenplan voor demersale bestanden in het westelijke deel van de Middellandse Zee (WMMAP) in werking trad.

De regels gaan over:

  • maximaal toegestane visserijinspanningen, uitgedrukt in aantal dagen, voor bepaalde visbestanden in het westelijke deel van de Middellandse Zee. Deze visserij­inspanningen zijn met 10% verlaagd ten opzichte van de uitgangswaarde van het WMMAP, en gelden voor Spanje, Frankrijk en Italië.
  • visserijinspanningen en andere maatregelen waartoe in de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) is besloten. Het gaat daarbij onder andere om een sluitingsperiode voor Europese aal in de hele Middellandse Zee, en om vangst- en inspannings­beperkingen voor bepaalde kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee.
  • een autonoom quotum voor sprot in de Zwarte Zee waaraan Bulgarije en Roemenië zich moeten houden, en dat nodig is om het huidige niveau van visserijsterfte te handhaven. De vangst­mogelijkheden voor tarbot in de Zwarte Zee zijn in de GFCM besloten.

Deze besluiten zijn gebaseerd op het beste beschikbare wetenschappelijke advies van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV), het wetenschappelijk adviescomité (SAC) van de GFCM en de werkgroep voor de Zwarte Zee (WGBS) van de GFCM. Ze voldoen aan de beginselen van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).

De GFCM is een regionale organisatie die bevoegd is voor de instandhouding en het beheer van de biologische rijkdommen van de Middellandse en de Zwarte Zee. De Europese Unie is lid van de GFCM, samen met Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Malta, Roemenië, Slovenië en Spanje. De maatregelen die in het kader van de GFCM worden aangenomen, zijn bindend voor de leden. [ Persmededeling Europese Raad 16 december 2019]

Volgende stappen

De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, en is van toepassing vanaf 1 januari 2020.

Verordening van de Raad tot vaststelling, voor 2020, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee (10 december 2019)

Eerste meerjarig beheersplan ooit voor visserij in westelijk deel Middellandse Zee (persmededeling, 06/06/2019)

Achtergrond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *