Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Kabeljauwvisserij en haringvisserij in de Oostzee: Europese Raad bepaalt onderhandelingsstandpunt

2 min read

De EU neemt nieuwe maatregelen om de vissers te helpen het hoofd te bieden aan de nadelige sociaal-economische gevolgen van de bestaande en de voor 2020 overeengekomen strikte beperkingen van de visserij op kabeljauw en haring in het westelijke deel van de Oostzee.

De Raad heeft vandaag zijn standpunt (algemene oriëntatie) bepaald over een verordening tot wijziging van twee bestaande wetsteksten over: het meerjarenplan voor de Oostzee en het huidige Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV).

Meer bepaald zal met de nieuwe regels die de Raad is overeengekomen, de definitieve stopzetting gebruikt kan worden voor de sloop van vaartuigen die vissen op kabeljauw in de Oostzee en op haring in het westelijke deel van de Oostzee.

‘’ De Raad heeft in oktober doortastende besluiten genomen voor een geleidelijk herstel van de kabeljauwbestanden in de Oostzee en van de haringbestanden in het westelijke deel van de Oostzee, maar wij zijn ons allemaal zeer bewust van de ontwrichtende sociaal-economische gevolgen hiervan voor de plaatselijke visserijgemeenschappen. Wij hopen met het Europees Parlement zo spoedig mogelijk tot overeenstemming te komen over nieuwe regels die de vissers zullen helpen zich aan te passen aan deze transitie en zo het herstel van deze zwakke bestanden zullen ondersteunen ‘’

Jari Leppä, minister van Land- en Bosbouw van Finland en voorzitter van de Raad

Achtergrond en volgende stappen

Om uiteenlopende redenen die hoofdzakelijk verband houden met het milieu en antropogene factoren, is het ecosysteem in de Oostzee al tientallen jaren kwetsbaar. In 2019 heeft de ICES, de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee, alarmerend wetenschappelijk advies uitgebracht over de toestand van de kabeljauwbestanden in de Oostzee en het haringbestand in het westelijke deel van de Oostzee.

Als reactie op de situatie heeft de Commissie in juli 2019 eerste noodmaatregelen getroffen om de visserij op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee tot het einde van het jaar te verbieden. Vervolgens heeft de Raad in oktober 2019 besloten de gerichte visserij op kabeljauw uit het oostelijke deel van de Oostzee in 2020 te sluiten en de visserijactiviteiten met gevolgen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee aanzienlijk te beperken. Ook werden de vangstmogelijkheden voor kabeljauw en haring in het westelijke deel van de Oostzee aanzienlijk beperkt. Deze maatregelen voor 2020 zullen waarschijnlijk leiden tot overtollige vlootcapaciteit en tot ernstige sociaal-economische gevolgen voor de betrokken kustgemeenschappen en de visserijsector.

De Europese Commissie heeft haar voorstel tot wijziging van de Verordeningen (EU) 2016/1139 en (EU) nr. 508/2014 ingediend naar aanleiding van een politieke toezegging tijdens de Raad Landbouw en Visserij van oktober om de sociaal-economische crisis in de visserij in de Oostzee aan te pakken.

De vandaag bereikte algemene oriëntatie is het mandaat van de Raad voor onderhandelingen met het Europees Parlement. De Raad kan nu gaan onderhandelen met het Europees Parlement zodra dit zijn standpunt heeft bepaald. [Persmededeling Europese raad 16 december 2019]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *