Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Hoe werd EU-financiering gebruikt?

1 min read

Het uitvoeringsverslag 2018 van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) is nu beschikbaar. Het geeft een samenvatting van de EFMZV-implementatie in EU-landen en zeebekkens volgens specifieke onderwerpen in de periode 2014-2018. Het rapport is gebaseerd op gegevens die door de lidstaten zijn verstrekt in 2019, voor de periode van januari 2014 tot december 2018.
Wat de activiteiten betreft, blijkt uit het rapport dat de meeste financiering ging naar gegevensverzameling over visserij- en aquacultuuractiviteiten (€ 362,4 miljoen vastgelegd), wat helpt bij het verbeteren van de voorraadbeoordelingen en het inzicht in de toestand van deze sectoren, inclusief sociaaleconomische omstandigheden. Controle en handhaving (€ 293,5 miljoen vastgelegd) en productieve investeringen in aquacultuur (€ 241,5 miljoen) kwamen op de tweede en derde positie.

Het EFMZV is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI). Het strategisch rapport voor de ESI-fondsen , samen met een overzichtsinformatieblad over de uitvoering van de fondsen in elke lidstaat, en een samenvatting van ESI-fondsevaluaties werden allemaal gepubliceerd op 17 december 2019.

Het ESI Funds Open Data Platform is ook bijgewerkt om samen te vallen met het rapport. De EMFF-pagina toont nu prestaties zoals het aantal banen in de visserij (6.518 voltijds equivalent), het volume van de aquacultuurproductie (150.749 ton) of de oppervlakte van Natura 2000-gebieden (1.456 km²), waartoe het EFMZV bijdraagt aan het onderhouden en beschermen. Net als bij het EFMZV-implementatierapport en het strategisch rapport is de gepresenteerde informatie gebaseerd op gegevens die de lidstaten in 2019 hebben verstrekt.

Het rapport vindt u hier

Meer informatie over het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *