Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vissers sluiten zich aan bij Boerenprotest

2 min read

Ook vissers komen woensdag 19 februari naar Den Haag. Vissers komen ernstig in de knel door de industrialisatie op zee met 22.500 windmolens en door natuurorganisaties die daarbovenop met talloze zee reservaten natuurcompensatie afdwingen.

Nederlandse visserijhavens – 18 februari 2020 – Ook vissers komen woensdag 19 februari naar Den Haag. Vissers komen ernstig in de knel door de industrialisatie op zee met 22.500 windmolens en door natuurorganisaties die daarbovenop met talloze zee reservaten natuurcompensatie afdwingen.

Voor vissers wordt het vissen op een postzegel. Bovendien vrezen vissers door de komst van 100 windparken voor flinke schade aan de Noordzeenatuur, inclusief aan de vis paaigronden en hun visbestanden. Noordzeevissers worden net als agrariërs opgeofferd voor dubieus milieu- en klimaatbeleid.

PRIVATISERING PUBLIEKE DOMEIN

De oorzaak van de eenzijdige, oneerlijke aanpak ligt o.a. bij tientallen natuur- en milieuorganisaties die door loterijen en filantropen stevig worden gesponsord, met als doel primaire sectoren uit publieke domeinen verdrijven waar zij hun bestaan hebben opgebouwd. Gebieden op land- en zee worden door overheden geprivatiseerd en verpacht aan de hoogste bieder.

OSPAR-VOORZORGSPRINCIPE

‘Mare liberum’, schreef Hugo de Groot . Die ‘vrije zee’ is niet meer. Dat begrijpen vissers, maar om de gehele Noordzeenatuur op te offeren voor een peperduur onhaalbaar klimaatbeleid en 0,000-en-een-beetje-graden klimaatwinst gaat vissers veel te ver. Vooral nu bekend is dat windturbines in zee grote nadelige impact kunnen hebben op het mariene ecosysteem. Duizenden beschermde zeezoogdieren en gezonde vispopulaties worden voor klimaatbeleid opgeofferd. Natuurorganisaties sluiten intussen hun ogen voor deze constatering, zwijgen over het voorzorgsprincipe in het OSPAR-verdrag en zien de groene revolutie met milieuvernietigende windturbines in zee als enige oplossing voor wereldwijde klimaatverandering, die hooguit deels door mensen wordt veroorzaakt.

ONVOLDOENDE TOEKOMSTPERSPECTIEF

Vissers vechten tegen een driekoppig monster: tegen oneerlijk Noordzeebeleid, tegen grootschalige industrialisatie met windturbines en tegen onbetrouwbare natuurorganisaties. Vissers worden nu simpelweg van de kaart geveegd. Afspraken zoals bij VIBEG en het Waddenakkoord bieden geen enkel houvast en geen toekomstperspectief voor Nederlandse vissers. Daarom laten ook vissers op 19 februari in Den Haag van zich horen.

LOCATIE / VERZAMELPLAATS

De bedoeling is dat vissers en sympathisanten rond 10 uur verzamelen op het grasveld van de Koekamp naast Den Haag Centraal. EMK zorgt voor vlaggen en spandoeken. Tot morgen! Eendracht Maakt Kracht. Vissers Voor Een Gezonde Zee. [Persbericht EMK]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *