Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Pierre Karleskind gekozen als nieuwe voorzitter Visserijcommissie EP

2 min read

Pierre Karleskind hier links van Peter van Dalen, Foto: Europees Parlement.

De leden van het Visserijcomité hebben woensdag hun nieuwe voorzitter gekozen, na het vertrek van de voormalige voorzitter vanwege de terugtrekking van het VK uit de EU. Pierre Karleskind (Renew Europe, FR) werd bij acclamatie verkozen tot voorzitter van de Visserijcommissie van het Europees Parlement.

“Ik wil mijn collega’s bedanken voor hun vertrouwen. Dit mandaat zal bijzonder zwaar zijn als het gaat om de visserij. Allereerst moeten we vóór 1 juli van dit jaar met het Verenigd Koninkrijk over een nieuwe visserijovereenkomst onderhandelen. We vragen wederzijdse toegang tot wateren, wat betekent dat we dezelfde situatie hebben als nu – niets meer, niets minder. Met dit als een voorwaarde voor het sluiten van het economisch partnerschap ”, verklaarde Pierre Karleskind na zijn verkiezing.

“Bovendien bevinden de oceanen, de zeeën en hun hulpbronnen zich in een kritieke toestand. We moeten zorgen voor een duurzaam visserijbeheer in Europa en de rest van de wereld. De werkzaamheden van ons Visserijcomité, uitgevoerd in samenwerking met de visserijsector, Ngo’s en onderzoekers, moeten de transformatie van ons gemeenschappelijk visserijbeleid stimuleren ”, voegde hij eraan toe.

Hoofdverantwoordelijkheden van de voorzitter

Naast het voorzitten van commissie- en coördinatorenvergaderingen, vertegenwoordigt de voorzitter de commissie zowel binnen als buiten het Parlement en is hij voorzitter van de door de commissie geleide wetgevingsonderhandelingen. De voorzitter is bevoegd voor stemprocedures en regels voor de ontvankelijkheid van amendementen.

Commissievoorzitter en vice-voorzitters vormen het bureau, dat verantwoordelijk is voor het goed functioneren van hun respectieve commissie. Het comitébureau heeft een ambtstermijn van twee en een half jaar.

Regels voor de samenstelling van het bureau

Het proces voor de verkiezing van comitébureaus is vastgelegd in artikel 213 van het Reglement, volgens welke de 28 leden van de PECH volwaardig kunnen stemmen bij acclamatie of bij geheime stemming. De zetelverdeling en de samenstelling van de permanente commissies van het Parlement zijn na de Brexit veranderd.

De bijgewerkte lijst van leden van de Visserijcommissie is hier beschikbaar U kunt onze achtergrondnota raadplegen voor meer informatie over de wijzigingen in het Europees Parlement na de Brexit. [Persbericht Europees Parlement 19-02-2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *