Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europese visserijsector roept op om visvoorziening veilig te stellen

2 min read

De Europese visserijsector heeft de Europese autoriteiten opgeroepen cruciale maatregelen te nemen om de operationele, commerciële en andere problemen die vanwege COVID-19 in de visserijsector zijn ontstaan op te lossen.

De primaire zorg van de sector is de continuïteit van visserijactiviteiten en voedselvoorziening aan Europese burgers. Er zijn ook maatregelen nodig voor schepen die gedwongen zijn hun activiteiten te staken.

In een nota die aan de Europese autoriteiten is gestuurd, wijst de sector op de ernstige operationele problemen, zoals beperkingen op de levering van havens en uitrusting, logistieke problemen en hoge vrachtprijzen voor de verzending van vis.

Met betrekking tot commerciële factoren is de sector bezorgd over de ineenstorting van de visprijzen voor eerste verkoop, voornamelijk als gevolg van de sluiting van restaurants, scholen, bedrijven en voedselmarkten en de strikte beperkingen voor reizen en toerisme.

Europêche wijst EU-consumenten erop dat visproducten een essentieel onderdeel zijn van een gezond voedingspatroon en een veilige, slimme keuze blijven.

Europêche onderstreept dat het voor de industrie steeds moeilijker wordt om bemanningen te wisselen als gevolg van quarantaines, het krijgen van medicijnen of beschermende materialen of het simpelweg repatriëren van vissers.

Om de huidige situatie van handelsverstoring en prijsdalingen zoveel mogelijk te verlichten, vraagt ​​Europêche om een wetswijzigingen om de vissers in staat te stellen meer dan de bestaande 10% van hun visserijquota over te dragen naar volgend jaar en voor eerlijke interventieprijzen voor onverkochte vis.

In het document eist de industrie een reeks maatregelen die de logistieke behoeften van bemanningen en schepen te garanderen, zoals het vervoer van bemanningen, uitrusting, gezondheidsprotocollen en de levering van maskers en handschoenen aan zowel schepen als vis markten of visafslaghallen.

Europêche dringt er bij beleidsmakers op aan om de verordening inzake het Visserijfonds te wijzigen of om snel aan te passen en financiële steun te verlenen aan vissersbedrijven die gedwongen worden hun activiteiten te staken om dwingende redenen, zoals maatregelen van de lidstaten om de verspreiding van de COVID-19 te voorkomen, aanwijzing van gebieden met een hoog risico, besmettingen van de bemanning of gebrek aan marktvraag.

Naast deze essentiële maatregelen roept de sector de lidstaten op om nationale maatregelen in te voeren, zoals btw-verlaging, schorsing van sociale bijdragen en belastingvrijstellingen.

Bovendien lijkt het, gezien de huidige ontwikkelingen, alleen logisch om de overgangsperiode voor de brexit met ten minste 12 maanden te verlengen, hoewel Europêche begrijpt dat een dergelijk besluit afhankelijk is van de instemming van het VK.

Lees hier het oorspronkelijke bericht en download de bijlagen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *