Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Coronavirus: verdere EU-steun voor visserij en aquacultuur

2 min read

Het pakket omvat steun voor de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten als gevolg van het coronavirus.

De Europese Commissie ondersteunt de visserij- en aquacultuursectoren van de EU bij het aanpakken van de gevolgen van de coronaviruspandemie en heeft een nieuwe reeks ambitieuze maatregelen voorgesteld in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV).

Het pakket omvat steun voor de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten als gevolg van het coronavirus, steun aan ondernemers in aquacultuur voor opschorting van de productie en extra kosten, en steun aan producentenorganisaties voor de opslag van visserij- en aquacultuurproducten.

Aanvullende wijzigingen van de EFMZV-verordening zorgen voor een flexibelere herverdeling van financiële middelen binnen de operationele programma’s van elke lidstaat en een vereenvoudigde procedure voor het wijzigen van operationele programma’s met betrekking tot de invoering van de nieuwe maatregelen.

“De Europese vissers en ondernemers in aquacultuur zijn gewend de elementen te bestrijden. Maar het coronavirus is een ander soort storm. De Commissie stelt daarom een ​​reeks gerichte acties voor om de urgente uitdagingen aan te gaan waarmee onze vis en visserijgemeenschappen worden geconfronteerd. Deze maatregelen zullen helpen duizenden banen in de kustgebieden van de Europa te beschermen en de voedselzekerheid in stand te houden. ” aldus Virginijus Sinkevičius, Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij.

Omdat vissers gedwongen worden in de haven te blijven en viskwekers risico’s lopen, zullen deze tijdelijke en gerichte maatregelen in deze moeilijke situatie onmiddellijke hulp bieden. De Commissie heeft ook actie ondernomen om een ​​grotere marktstabiliteit te bevorderen, het risico te verkleinen dat hoogwaardige visproducten worden verspild of omgeleid voor niet-menselijke consumptie.

Op voorwaarde dat het voorstel van de Commissie zonder wijzigingen door de Raad en het Europees Parlement wordt aangenomen, komen uitgaven voor acties die worden ondersteund in het kader van de specifieke coronavirusgerelateerde maatregelen met terugwerkende kracht in aanmerking vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. De ondersteunde operaties moeten voldoen aan de subsidiabiliteit voorwaarden vastgelegd in de verordening. Daarom kunnen de lidstaten al beginnen met het selecteren en ondersteunen van deze operaties. [Nieuwsbericht Europese commissie 02/04/2020]

Meer informatie:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *