Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Covid-19: noodmaatregelen om landbouwers en vissers in de EU te helpen

3 min read

De EU heeft noodmaatregelen goedgekeurd om landbouwers en vissers te helpen die zwaar getroffen werden door de coronavirus-pandemie, zodat ze de voedselvoorraad kunnen garanderen.

Om verstoring van de voedselketen te vermijden, heeft de EU dringende maatregelen genomen om voedingsproducenten te steunen.

Voornaamste problemen van voedselproducenten

Terwijl vertragingen in het vervoer van landbouwgoederen via de grenzen opgelost werden door de introductie van ‘groene baanvakken’, die het vervoer van essentiële goederen toelaten, hebben de aquacultuur-, landbouw- en visserijsectoren het nog steeds erg moeilijk.

Voedingsproducenten worden geconfronteerd met een arbeidstekort omdat het vrije verkeer van seizoenarbeiders – waar ze enorm afhankelijk van zijn – werd stopgezet. De Commissie heeft beslist dat ze beschouwd kunnen worden als essentiële werkkrachten, maar velen van hen willen om begrijpelijke redenen liever thuisblijven. Een lagere productie kan een impact hebben op de prijzen. Daarnaast heeft de landbouwsector belangrijke klanten verloren door de sluiting van hotels en restaurants.

Steun voor vissers en aquacultuur

Tijdens de plenaire sessie op 17 april, keurden Europarlementsleden financiële steun goed voor de zwaar getroffen visserij en aquacultuurbedrijven. De visserij kampt met logistieke problemen in de havens, hogere vrachtprijzen voor het verzenden van visproducten, handelsbeperkingen met derde landen, prijsdalingen, marktverlies, zorgen over de veiligheid van de werknemers en minder mogelijkheden voor rotatie van het personeel wegens de quarantaine.

Een aantal noodmaatregelen zullen de sectoren helpen, inclusief meer mogelijkheden voor staatssteun en nieuwe steunmaatregelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wat flexibeler zal worden.

Lidstaten zullen steun kunnen geven:

  • aan vissers voor de tijdelijke stillegging van hun activiteiten
  • aan aquacultuurbedrijven voor de tijdelijke opschorting of vermindering van hun activiteiten
  • aan producenten voor de tijdelijke opslag van visserij- of aquacultuurproducten

Hoe helpt de EU de landbouwsector?

De landbouwcommissie van het Parlement verwelkomde op 15 April het Commissievoorstel om de agrovoedingssector te helpen, maar riep op tot meer gerichte actie, inclusief marktmaatregelen zoals privé opslag.

EP-leden eisten ook de activatie van de crisisreserve om landbouwsectoren die het moeilijk hebben te helpen, en zeiden dat de meerjarenbegroting voldoende middelen moet voorzien voor het EU-landbouwbeleid in de periode na Covid-19.

De herverdeling van ongebruikte landbouwfinanciering maakt deel uit van de maatregelen om de effecten van de crisis in landelijke gebieden in te dijken. Een simpeler en flexibeler landbouwfonds voor landelijke ontwikkeling zou leningen en garanties aan gunstige voorwaarden mogelijk maken om operationele kosten tot €200 000 te dekken.

De Commissie heeft ook voorgesteld om het aantal fysieke veldcontroles van boerderijen te verminderen, om de termijn te verlengen met 1 maand (tot 15 juni 2020) voor landbouwers die rechtstreekse vergoedingen en landelijke ontwikkelingspremies willen aanvragen, en om de voorschotten van deze betalingen te verhogen vanaf midden-oktober.

Wat seizoenarbeiders betreft – noodzakelijk voor het planten, verzorgen en oogsten – worden EU-landen aangemoedigd om ze te beschouwen als essentiële arbeiders, om informatie over hun behoeften uit te wisselen en soepele grensovergang te verzekeren. [Nieuwsbericht Europees parlement 20-04-2020]

Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *