Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EFCA rapporteert over activiteiten in 2019

1 min read

Het jaarverslag 2019 van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) is vandaag gepubliceerd.

De missie van EFCA is het bevorderen van de hoogste gemeenschappelijke normen voor controle, inspectie en bewaking in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU.

Primaire rol is het organiseren van coördinatie en samenwerking tussen nationale controle- en inspectieactiviteiten, zodat de regels van het GVB worden gerespecteerd en effectief worden toegepast.

Gedurende 2019 steunde het agentschap de lidstaten en de Europese Commissie bij de uitvoering van de controleregeling van het GVB. Dit omvatte de coördinatie van gezamenlijke inzetplannen, de ontwikkeling van specifieke projecten in verband met de naleving van de landingsverplichting (LO) en nieuwe technologieën zoals elektronische monitoring op afstand (REM) en capaciteitsopbouwoperaties met betrekking tot derde landen.

De Europese samenwerking op het gebied van kustwachtfuncties heeft de capaciteit van EFCA vergroot om bij te dragen tot een effectieve en uniforme uitvoering van het GVB. In de loop van het jaar heeft het agentschap de operationele samenwerking met EUROPOL en EUROJUST uitgebreid in het kader van het Europese multidisciplinaire platform tegen criminele bedreigingen, waardoor de strijd tegen illegale visserijactiviteiten werd versterkt.

Download hier het EFCA – jaarverslag

EFCA-jaarverslag voor 2019 aangenomen door de raad van bestuur van het agentschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *