Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Overeenkomst betere monitoring en controle pelagische visbestanden

2 min read

Europa, Noorwegen en de Faeröer hebben een overeenkomst bereikt voor een betere monitoring en controle van de pelagische visbestanden in de Noordoost-Atlantische Oceaan

Op 22 april bereikte de Europese Unie, Noorwegen en de Faeröer een overeenkomst voor beter monitoring, controle en bewaking (monitoring, control and surveillance of MSC) van de visserij op gedeelde pelagische bestanden in de Noordoost-Atlantische Oceaan (makreel, horsmakreel, blauwe wijting en haring) .

Dit is de eerste specifieke overeenkomst over visserijcontrole en een belangrijke stap in het geleidelijk tot stand brengen van een gelijk speelveld voor de controle en het beheer van deze pelagische bestanden.

De overeenkomst staat open voor ondertekening door andere kust- en visserijstaten. Groenland, IJsland en de Russische Federatie waren helaas niet in staat de overeenkomst na te komen. Deze kuststaten kunnen en worden echter aangemoedigd om zich er in de toekomst volledig bij aan te sluiten.

De drie ondertekenaars verbinden zich ertoe een aantal controlemaatregelen voor deze visserij vast te stellen om teruggooi te voorkomen en de aanvoer- en weegactiviteiten te monitoren. Om ervoor te zorgen dat de aanlandingsverplichting wordt nagekomen, zijn verschillende maatregelen verplicht om illegale teruggooi te voorkomen.

Maatregelen zoals het verstrekken van controleautoriteiten in realtime toegang tot weeggegevens en cameratoezicht op de aanvoer- en verwerkingsinstallaties zullen zorgen voor een betere controle en monitoring van de vangsten.

De ondertekenaars hebben ook voor het eerst overeenstemming bereikt over een aantal maatregelen om een ​​nauwkeurige weging en vangstregistratie te waarborgen. Daarnaast zal een ambitieus plan worden geïmplementeerd om elektronische bewakingssystemen op afstand aan boord van vissersvaartuigen, zoals camera’s en sensoren, te testen.

De overeenkomst vereist een regelmatige evaluatie van de resultaten, zodat de maatregelen in de toekomst kunnen worden verbeterd. [Nieuwsbericht EC 04/05/2020]

Klik hier voor meer informatie [pdf]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *