vr. jul 10th, 2020

Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Waddenvereniging gooit met frames, wad nou weer…

1 min read

Er waren door de overheid fouten gemaakt in de berekening van het aantal opgenomen visuren in de Wnb-vergunning voor de garnalenvissers op de Waddenzee. Deze rekenfouten zijn nu door het Ministerie van LNV gecorrigeerd en het correcte aantal uren is opgenomen in de vergunning.

De Waddenvereniging weet echter van geen ophouden en framet deze correctie onterecht als een verruiming van de uren. Vermoeiend, vervelend en tijdrovend gedoe.

De bewoners en gebruikers van het Wad hebben in tegenstelling tot deze ‘natuurclub’ wel wat beters te doen dan frames rectificeren. Als er echter op deze manier geacteerd wordt, zien we ons toch genoodzaakt hier wat van te zeggen.

Oorspronkelijk opgezet als club om het Wad te beschermen, een doelstelling waar ook gebruikers en bewoners achter konden staan, zie je dat de Waddenvereniging steeds meer een club is van mensen die vinden dat een ander wat moet doen. Daarbij lijkt het geluid maken belangrijker dan het op basis van feiten communiceren.

Het herstel van een fout framen als een ‘verruiming van de vergunning’ is toch wel een dieptepunt. Laten we hopen dat na deze poging om herrie te schoppen de vloed er weer inkomt en het peil (en daarmee niveau) wat toeneemt. [Nieuwsbericht VisNed 28 mei 2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *