Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Samenwerking met Mauritanië wordt voortgezet

2 min read

De vriestrawler KW 174 'Annelies Ilena' van Parlevliet & Van der Plas voor de kust van Mauritanië. Foto Mark Galis.

De EU bevordert actief duurzame visserij over de hele wereld. In dit verband heeft de EU op 7 juli het protocol verlengd met de bestaande partnerschapsovereenkomst inzake visserij (FPA) met de Islamitische Republiek Mauritanië voor een jaar.

Het protocol bevordert een verantwoorde visserij en een duurzaam beheer van de visbestanden, inclusief verbeterde transparantiemaatregelen. De verlenging zorgt voor continuïteit in samenwerking en verdere voortgang op weg naar duurzame visserij.

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Mauritanië is de grootste gemengde overeenkomst voor de EU, zowel financieel als in vangstmogelijkheden.

In het huidige kader met Mauritanië mag de EU-vloot in de Mauritaanse wateren vissen op garnalen, demersale vissoorten, tonijn en kleine pelagische soorten, tot ongeveer 287.000 ton per jaar.

Naast de vergoedingen die de Europese vloot betaalt, betaalt de EU een financiële bijdrage van 61.625.000 euro per jaar, waaronder meer dan 4.000.000 euro ter ondersteuning van het visserijbeleid in Mauritanië, met name de verbetering van onderzoek en visserijbeheer.

Ondanks de intenties om een ​​nieuw protocol overeen te komen, verstoorde de pandemie van COVID-19 de oorspronkelijke planning voor onderhandelingen. De partijen waren van mening dat een verlenging van de huidige protocollen met een jaar de meest pragmatische aanpak is om onderbreking van de activiteiten van vissersvaartuigen van de Unie in de Mauritaanse wateren te voorkomen.

De uitbreidingen vinden plaats onder dezelfde voorwaarden als de huidige, met identieke vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen en identieke financiële bijdragen van zowel de Europese Unie als de reders.

Ondertussen zullen de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst en protocol worden voortgezet met het oog op de goedkeuring van een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij, voordat de overeengekomen verlenging afloopt. [Nieuwsbericht Europese Commissie]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *