Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Economische ramingen Britse vissersvloot voor 2019 gepubliceerd

3 min read

De gegevens uit 2019 laten zien hoe de Britse vissersvloot ervoor stond net voordat het te maken kreeg met de Corona crisis

De eerste schattingen van de economische prestaties van de Britse vissersvloot in 2019 zijn vandaag gepubliceerd door de Britse overheidsinstantie Seafish. De cijfers zijn gebaseerd op voorlopige aanlandingsgegevens voor 2019 en de resultaten van de vlootenquête van Seafish in 2019.

De Britse vloot zag de opbrengst dalen tot £ 980 miljoen (pond) in 2019, vergeleken met £ 1.025 miljoen in 2018.

Er was een opmerkelijke vermindering van vis aanvoer, die met 12% daalde van 700.170 ton in 2018 tot 619.553 ton in 2019. De helft van deze daling houdt verband met de vermindering van het makreel quota. De rest wordt veroorzaakt door minder aanvoer van haring en blauwe wijting.

Terwijl de gemiddelde prijs per aangelande ton steeg tot £ 1.582 (8% hoger dan in 2018), was dit gedeeltelijk te wijten aan de gewijzigde samenstelling van de aanlandingen door de Britse vloot. De goedkopere kleine pelagische soorten als aandeel van de totale aanlandingen van de Britse vloot naar gewicht daalden van 55% in 2018 tot 50% in 2019. Tegelijkertijd, en als gevolg van een afname van het aanbod, steeg de gemiddelde prijs per ton pelagische soorten met 10 %. De gemiddelde prijs per ton voor demersale soorten bleef stabiel en de gemiddelde prijs van schelpdieren daalde met 3%.

De brandstofkosten zijn in 2019 gedaald, met prijzen tussen 46,9 en 53,4 pence per liter in de loop van het jaar. Dit was lager dan de piek van 56,8 pence per liter in oktober 2018. De geschatte totale uitgaven aan scheepsbrandstof in 2019 daalden tot £ 132 miljoen (7% minder dan in 2018). Hoewel dit als percentage van het totale inkomen relatief stabiel is gebleven (14% in 2018 en 13% in 2019).

Met een geschatte £ 240 miljoen in 2019 is het totale bedrijfsresultaat grotendeels ongewijzigd (een daling van 1% in vergelijking met de £ 243 miljoen in 2018). Dit vertegenwoordigde 24% van de totale inkomsten in 2019.

Er waren 4.491 actieve vissersvaartuigen in de Britse vloot in 2019 (een kleine daling ten opzichte van 4.590 in het voorgaande jaar). 1.524 hiervan waren ‘vaartuigen met een lage activiteit’ met een visserij-inkomen van minder dan £ 10.000.

In een reactie op de resultaten zei Arina Motova, hoofdeconoom bij Seafish: “Deze gegevens uit 2019 laten zien hoe de Britse vissersvloot ervoor stond net voordat het te maken kreeg met Corona. Het vertegenwoordigt ‘de stilte voor de storm’ die Covid-19 slechts enkele maanden later zou brengen.

“De gevolgen van de wereldwijde pandemie zullen in de hele toeleveringsketen van vis voelbaar blijven. Visserijbedrijven zullen hiermee geconfronteerd blijven worden bij de uitdagingen en kansen die voor ons liggen nu het VK het gemeenschappelijk visserijbeleid verlaat en een nieuwe handelsrelatie met de EU ontwikkelt. ”

“Hoewel de geschatte algemene economische prestaties in 2019 niet sterk verschilden met van die van het voorgaande jaar, geven deze cijfers een algemeen beeld weer over de vloot. Het beeld zal per bedrijf verschillen en sommige typen schepen zullen in een uitdagende positie verkeren. Deze voorlopige cijfers laten bijvoorbeeld zien dat de economische prestaties van de Britse Noordzee boomkorvloot aanzienlijk is beïnvloed. Deze schepen werden geconfronteerd met een gemiddelde omzetdaling van 30-50%. ”

Seafish begint later deze maand met de vlootenquête van 2020. De jaarlijkse enquête wordt meestal uitgevoerd door een team van onderzoekers dat honderden havens en havens in het VK bezoekt. De methoden voor het verzamelen van gegevens zijn veranderd als gevolg van de impact van Covid-19 en in plaats daarvan zal een combinatie van post-, online- en telefoonmethoden worden gebruikt.

Naast de gebruikelijke vragen over economische prestaties, zullen scheepseigenaren worden gevraagd naar de impact van Covid-19 en eventuele aanpassingen die zij in hun bedrijf hebben aangebracht. Ze krijgen ook de kans om informatie te verstrekken over de steunmaatregelen van de overheid die ze hebben gebruikt en hoe effectief deze zijn gebleken voor hun bedrijf.

De volledige prestatie-dataset van Seafish Fleet Economic voor 2009 tot 2019 is hier te vinden . Het geeft meer details over het totaalbeeld en is onderverdeeld in verschillende segmenten van de vloot. Een volledig rapport en bijgewerkte dataset zullen later dit jaar worden gepubliceerd.

[Nieuwsbericht Seafish 7 augustus 2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *