Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Belgische Rederij Devan vernieuwt met Z.21 Avanti

4 min read

Impressie van de Z.21 Avanti gebouwd door Maaskant Shipyards te Stellendam voor Vlaams reder Steve Depaepe

Vanaf heden kan ook reder Steve Depaepe officieel aankondigen dat de Z.21 Avanti volgend jaar wordt opgeleverd. De kotter zal gebouwd worden bij Maaskant Shipyards te Stellendam en kent veel gelijkenissen met de Z.91 Franson.

Familie Depaepe

De familie Depaepe kent een lange traditie binnen de visserijsector. De vader van Steve, Freddy Depaepe, was vroeger ook reder en bestuurder van de Rederscentrale.

Hij bouwde in het jaar 1979 de Z.53 Van Eyck, dat in 1981 in de vaart kwam. Wanneer de nieuwe Z.21 Avanti wordt opgeleverd, zal er exact 40 jaar zitten tussen het eerste en meest recente nieuwbouwproject van de familie Depaepe.

Een ander initiatief in de tussenliggende periode was de aankoop van de O.26 De Parel die in 1986 werd omgenummerd naar Z.26. Het was oorspronkelijk de bedoeling om dit vaartuig te laten vervangen door een nieuwbouwvaartuig, maar toen werd binnen de visserijsector een algemene bouwstop ingevoerd. De Z.53 en de Z.26 werden uiteindelijk verkocht en in 1999 werd de Z.186 Shannon van Eddy en André Crevits aangekocht.

Steve zelf heeft vanaf 1999 zo’n 10 jaar gevaren als motorist op de Z.186 Shannon. In 2008 werden de visserijactiviteiten gestaakt, mede wegens de brandstofcrisis. In juni 2011 heeft Steve met zijn rederij Devan een eerste eigen vaartuig aangekocht, namelijk de Z.84 Calypso. In januari 2017 werd de O.15 Zilvermeeuw overgenomen van Michael Vandierendonck. Steve behoort met zijn 44 jaar nog steeds tot de jongste reders uit onze vissersvloot.

Z.21 Avanti

Dat rederij Devan inzet op vernieuwbouw hoeft allerminst te verbazen. Eind vorig jaar al circuleerde het nieuws dat er een overeenkomst werd bereikt met scheepswerf Maaskant uit Stellendam. De overeenkomst werd toen ondertekend onder voorbehoud van het bekomen van financiering. Nu hierover duidelijkheid is, kan het nieuws wereldkundig gemaakt worden.

De Z.21 Avanti zal een boomkorvaartuig zijn van 38 meter lang en een volume van 385 GT, de geldende maxima in de Vlaamse wetgeving. Het casco wordt gebouwd in Gdansk (Polen), net zoals het toekomstig identieke casco van de Z.91 Franson van rederij Atlas.

Wat betreft de indeling van het vaartuig en de technieken aan boord zullen echter wel heel wat verschillen zijn. Dit wordt allemaal bepaald naar de wens van de reder. Op de Avanti worden maar liefst twaalf slaapplaatsen voorzien. Stagiairs van het Maritiem Instituut Mercator of andere passagiers zoals zeegaande waarnemers van ILVO zullen probleemloos mee aan boord kunnen stappen.

Voor de vangstverwerking aan boord zal rederij Devan beroep doen op de VCU van Urk. De koeling wordt voorzien door Promac. De andere brugapparatuur wordt geleverd door De Boer Marine en het lierenpakket en de hoofdmotoren komen van ABC uit Gent. Het brandstofverbruik is trouwens het paradepaardje van het nieuwe vaartuig.

Ten opzichte van de Z.84 wordt een verminderd brandstofverbruik van 300 liter per dag voorspeld. De trekkracht zal sterk verbeterd worden. Op dit moment is scheepsbouwer Maaskant wel nog druk in overleg met SIP Marine, die berekeningen uitvoert op basis van het overeengekomen plan om het meest efficiënte model te kunnen bepalen.

Blik op de nabije toekomst

Momenteel is men in Gdansk volop bezig met de snijfase en worden de nodige platen via geautomatiseerde software op maat gesneden ter voorbereiding van de cascobouw. Het schip wordt in augustus 2021 op de Maaskant site te Stellendam verwacht. Er worden slechts drie maanden voorzien voor de volledige afwerking, waardoor het vaartuig nog in 2021 in de vaart zal komen.

Op dit moment bezit Steve Depaepe nog één actief vissersvaartuig, namelijk de Z.84 Calypso. De vroegere Z.15 Zilvermeeuw werd een tijd geleden omgenummerd naar de Z.84

Calypso. De oorspronkelijke Calypso werd overgelaten aan Maaskant en ligt momenteel te koop. De licentie van de oorspronkelijke Z.15 werd opgekocht door Rederij De Toekomst, eigenaar van de Z.575 Hein Senior.

De licentie van de Z.84 zal gebruikt worden voor het nieuwbouwvaartuig Z.21. Met de Z.21 Avanti zijn er tot op heden al zes Vlaamse rederijen die kiezen voor vernieuwbouw. Vernieuwing drong zich de voorbije jaren steeds meer en meer op omdat de gemiddelde leeftijd van de Belgische vissersvloot momenteel tegen de 30 jaar aanleunt.

Dat minstens zes rederijen de stap naar vernieuwing zetten is dan ook een zeer goede zaak met het oog op de toekomst van de Belgische visserijsector. De Rederscentrale is verheugd om vast te stellen dat mede de uitstekende samenwerking met overheden ertoe heeft geleid dat vernieuwbouw mogelijk gemaakt werd. Dit zowel op financieel vlak, bijvoorbeeld voor steun voor investeringen op vlak van extra veiligheid en energie-efficiëntie, maar ook op vlak van het optimaliseren van de regelgeving.

Op dit moment lopen op Europees niveau onderhandelingen over de invulling van het volgende Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV II). Het opnieuw bekomen van Vlaamse en Europese steun voor rederijen die aan vaartuigvernieuwing doen, blijft daarbij de prioriteit voor de Vlaamse visserijsector. [Bron Rederscentrale Juli 2020]

Lees ook op Visserijnieuws.nl: Nieuwbouwer Z 21 ‘Avanti’ vervangt twee bokkers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *