Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Prioriteiten op gebied van visserij voor het nieuwe seizoen

2 min read

Visserij blijft een van de speerpunten voor de Eurofractie van de ChristenUnie voor het komende parlementaire seizoen.

Visserij blijft een van de speerpunten voor de Eurofractie van de ChristenUnie voor het komende parlementaire seizoen. Dat zegt Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) na afloop van de eerste bijeenkomst van de Visserijcommissie na het zomerreces.

Op 3 september was de Duitse minister van Voeding en Landbouw, Julia Klöckner, te gast in de Visserijcommissie van het Europees Parlement. Ze was uitgenodigd omdat elk halfjaar een andere lidstaat het voorzitterschap overneemt van de Europese Raad, en dit halfjaar is dat Duitsland. De Duitse minister presenteerde een reeks prioriteiten van het Duitse voorzitterschap inzake de visserij: Brexit, herziening Visserijfonds, herziening van de Controle Verordening, en de verdeling van TAC’s en quota’s.

Er zijn echter meer visserijonderwerpen waar Europarlementariër Peter van Dalen zich hard voor maakt: “Zo ben ik door het Parlement benoemd tot rapporteur voor het initiatief rapport ‘De impact van windmolens op zee op de visserij’. De Europese Unie streeft ernaar klimaatneutraal te zijn in 2050, een doelstelling die is verankerd in de Europese Green Deal. Hernieuwbare energie op zee zal een sleutelrol spelen bij het bereiken van deze doelstelling. Dit is een belangrijk onderwerp omdat er nu beslissingen gemaakt gaan worden voor de komende decennia. Maar bijvoorbeeld; is de impact van de bouw en uitbreiding van windmolens en windmolenparken op zee op de visserij en de visbestanden, voldoende onderzocht? Over dit soort en andere vragen hoop ik in de Visserijcommissie van november een werkdocument te presenteren.”

Een ander belangrijk initiatief-rapport dat Van Dalen nauwgezet als schaduw-rapporteur volg heeft als onderwerp ‘Het stijgen van de watertemperatuur en de impact daarvan op visbestanden’: “Onze vissers vangen al een tijdje minder grote schollen. Leidt een hogere watertemperatuur in de Noordzee tot minder voedsel waardoor de schol minder hard groeit? Of trekken bepaalde vissoorten zoals schol en kabeljauw verder noordwaarts door de stijging van de watertemperatuur? Om hier meer zicht op te krijgen willen de Italiaanse rapporteur Conte en ik een (online?) meeting met experts organiseren.”

Daarnaast zegt Van Dalen te blijven strijden voor het toestaan van de pulstechniek: “Elke kans die ik krijg om dit aan te kaarten pak ik. Zo ook tijdens die gedachtewisseling met minister Klöckner op 3 september jl. Duitsland is nooit op voorhand negatief geweest over de pulstechniek, en wilde wetenschappelijke rapporten afwachten. De minister antwoordde openlijk en reageerde opbouwend over het recent uitgebrachte ICES-advies over de pulskorvisserij. In dat rapport wordt wetenschappelijk onderbouwd, dat de pulsvisserij een duurzame vismethode is. In de Visserijcommissie zal dat ICES-rapport, mede op mijn verzoek, dit najaar behandeld worden. Ik hoop dat de Duitse Raadsvoorzitter hetzelfde doet in de Raad van Visserijministers.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *