Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

DUPAN doet een plechtige belofte

3 min read

Nog 10 jaar “Niets doen is geen optie” en “Geen woorden maar daden”, foto DUPAN

De afgelopen maanden heeft DUPAN in een 10-delige reeks van artikelen haar visie gedeeld over de Europese Aalregulering en wat er moet gebeuren om de al 9 jaar stijgende palingstand nog verder te verbeteren.

Onze artikelen waren gebaseerd op de ‘10 Geboden van DUPAN’, zoals gepresenteerd In februari 2019, tijdens een stakeholders meeting van de Good Fish Foundation en DUPAN over het internationale perspectief op aalbeheer. De 10-delige reeks, gebaseerd op onze 10 Geboden, werd uitgegeven in verband met de viering van ons 10-jarig jubileum dit jaar.

In 10 artikel gingen we telkens in op de verschillende aspecten van het aalbeheer. De rode draad daarin werd gevormd door het advies van DUPAN om in dit aalbeheer samen te werken en elkaar niet tegen te werken. Een advies ook om concrete maatregelen te treffen, waarbij de continuïteit wordt geborgd door een degelijke financieringsstructuur.

Het ing-woord

Het is DUPAN inmiddels duidelijk geworden dat fervente tegenstanders van het eten van aal niets willen horen over verduurzam-ing, verbeter-ing, reguler-ing of invester-ing en al helemaal niet over samenwerk-ing. Ondanks de vele verzoeken van de kant van DUPAN, de openheid over haar eigen activiteiten en de wil al het mogelijke te doen voor de natuur, kennen de tegenstanders maar één ‘ing-woord’ en dat is tegenwerk-ing.

Veel woorden, maar geen daden

De Good Fish Foundation kondigt vandaag op haar website “allerlei activiteiten voor de paling” aan en “daar zal heel Nederland binnenkort over horen”. DUPAN is benieuwd, want tot nu toe – en dat was ook onze observatie – hebben zij concreet niets gedaan om de palingstand te verbeteren. In 2019 en 2020 stond hun 2 miljoen euro ter beschikking (van de Postcodeloterij). Al wat zij tot nu toe hebben gedaan is onderzoek naar dingen die we al wisten (grote palingen worden relatief meer geknakt door scheepsschroeven als de waterstand in de rivieren lager is), aan communicatiecampagnes en aan – hoe origineel – een 10-delige serie artikelen over de Aalverordening. Veel woorden, geen daden dus.

Het komt niet vanzelf goed

We hebben geen enkele illusie dat de aangekondigde activiteiten zullen bijdragen aan het verbeteren van de palingstand. De aperte leugen in het bewuste Good Fish Foundation/ VISwijzer-artikel, dat in de evaluatie van de Aalverordening zou staan dat de visserij doodsoorzaak nummer een is, is wat dat betreft tekenend voor hun volhardende opstelling; “eet geen paling, dan komt het vanzelf wel goed”.

Hoe vaak wij inmiddels ook hebben uitgelegd dat de aalherstelmaatregelen, het onderzoek en het natuurbeheer juist betaald worden van geld dat wordt opgebracht door consumptie van paling en dat de sector de kar trekt als het gaat om de vele inspanningen, zij willen van samenwerken of het inzetten van concrete maatregelen niets weten. Hun voortdurende tegenwerking om de beperkte visserij die er op paling is verder controleerbaar en traceerbaar te maken, is daar een duidelijk voorbeeld van.

Veel bereikt in 10 jaar tijd

DUPAN kan dit jubileumjaar terugkijken op 10 jaar van noeste arbeid, toewijding en verbeteringsgezindheid binnen de sector. 10 jaar waarin veel is bereikt. Bedrijfsvoeringen werden verduurzaamd, diervriendelijkheid in bedrijven vergroot, visserijdruk verlaagd, natuurherstelprojecten uitgevoerd, stroperij aangekaart bij de autoriteiten. Bovenal werkt DUPAN al 10 jaar aan de herbevoking van Nederlandse wateren. Inmiddels hebben tientallen miljoenen palingen een plekje gekregen in de Nederlandse natuur en wordt de broodnodige hulp om volwassen palingen veilig over de dijk te helpen sinds 2012 door DUPAN financieel ondersteund. 10-duizenden volwassen palingen zijn zo op weg geholpen naar hun paaigronden. Is het dan toevallig dat al negen jaar op rij de aanwas van jonge paling met 8,7% per jaar toeneemt? (lees onze 10-delige reeks).

Goed aalbeheer werkt dus. Ondanks alle tegenwerking van hen die het liever anders zien. Eet-adviezen aan de consument komen van een bedrijf dat zich als NGO vermomt. Met een gids vol betaalde ‘adviezen’ die niet op feiten zijn gebaseerd. Ons advies? Volg je gezonde verstand en koop paling met het blauwe ESF-palingfondslogo. Dan draag je bij aan het duurzaam beheer van paling. Na 10 jaar zijn onze motto’s nog steeds: “Niets doen is geen optie” en “Geen woorden maar daden”. Zie dat maar als een belofte. [Nieuwsbericht DUPAN 4 september 2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *