Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Sterke daling Belgische visprijzen in april

1 min read

Statbel: Sterke daling Belgische visprijzen in april

In april werd 974 ton vis door Belgische schepen aangevoerd en verkocht in de Belgische havens, dit is een normale aanvoer rekening houdend met de seizoenschommelingen.

De COVID-19-crisis deed de afzet en dus ook de visprijs sterk dalen. De crisis veroorzaakte een dalende vraag in restaurants en traiteurszaken, markten werden gesloten en de export liep sterk terug.

Koplopers bij de aangevoerde vissoorten in deze maand zijn de tong en rog met een respectievelijk aandeel van 31% en 12% van de hoeveelheid aangevoerde en verkochte vis, wat overeenkomt met 303 en 113 ton. De aanvoer van schol was beperkt, maar blijft op hetzelfde peil als in februari en bedroeg 76 ton.

Ondanks de sterke prijsdaling van tong naar 8,82 euro per kilo vertegenwoordigde deze vissoort 64% van de totale waarde van de verkochte vis. Het aandeel in waarde van schol en rog blijft rond de grootteorde van 3 à 4%.

Zeeduivel leverde deze maand een bijdrage van 7% in waarde, voornamelijk toe te schrijven aan de aanvoer die weinig schommeling vertoont en relatief gezien een betere prijs behoudt. [Nieuwsbericht Statbel 7 september 2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *