Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nieuw project: Dichtbijvangst

2 min read

De inkoopprijs is vooral voor onbekende Noordzeevissoorten, zoals wijting, laag. Foto Nederlands Visbureau.

Ondernemers zien de laatste jaren een toename in de vraag naar lokaal gevangen Noordzeevis onder hun klanten. Toch is vis uit de Noordzee nog relatief onbekend en onbemind onder jongeren.

Dat blijkt uit de eerste voorlopige resultaten van onlangs gestart onderzoek onder jongeren en ondernemers naar lokale vis. Hier liggen mogelijk kansen voor ondernemers om meer lokale vis op de menukaart te zetten. De onderzoeken worden uitgevoerd binnen het project Dichtbijvangst, dat is gestart om meer ondernemers én jongeren enthousiast te maken voor lokaal gevangen vis.

De vraag naar Noordzeevis neemt toe, de inkoopprijs is laag

Een van de onderdelen van het project is een onderzoek naar een sterk verdienmodel voor Noordzeevis. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de economische onderzoeksstaf van Wageningen Universiteit & Research (WUR).

Uit een eerste enquête onder lokale ondernemers blijkt dat bedrijven de vraag naar Noordzeevis in de afgelopen tien jaar hebben zien groeien. Ze verwachten dat de vraag naar lokale producten, zoals lokale Noordzeevis, de komende jaren verder zal toenemen, mede versterkt door corona.

De inkoopprijs is vooral voor onbekende Noordzeevissoorten, zoals bot en wijting, laag. Dit doordat er op dit moment niet of nauwelijks naar gevraagd wordt door de restaurants en strandpaviljoens. Deze eerste bevindingen worden binnen het project Dichtbijvangst de komende tijd verder getoetst.

Jongeren eten vooral vis die ze kennen

Naast het onderzoek naar een sterk verdienmodel, wordt ook gedragsonderzoek onder jongeren gedaan. Met dit onderzoek willen de onderzoekers inzichtelijk maken op welke manier jongeren gestimuleerd kunnen worden om vaker voor lokale vis kiezen. Uit een eerste verkenning blijkt dat jongeren op dit moment vaak kiezen voor gemak.

Ze kiezen voor vis op een broodje of kibbeling. Daarnaast kijken jongeren naar hoeveel tijd het kost iets te kopen of te bereiden. Ze kiezen voor de meer bekende vissoorten, zoals zalm en garnalen. Deze eerste verkenning is de basis voor verdergaand kwantitatief onderzoek naar consumentengedrag dat de komende maanden wordt uitgevoerd.

Ondernemers verwachten dat vraag naar lokale vis toeneemt

Het project Dichtbijvangst en de eerste resultaten werden gepresenteerd tijdens een projectbijeenkomst afgelopen vrijdag in de kantine van de visafslag van Scheveningen. Initiatiefnemers van het project zijn Stichting Noordzeevis uit Scheveningen, Wageningen Universiteit Research, ROC Mondriaan en Schuttelaar & Partners.

Binnen het project worden, naast de onderzoeken, samen met studenten van ROC Mondriaan nieuwe innovatieve visproducten ontwikkeld die bij horecaondernemers op de kaart komen te staan.  Het doel van het project is vooral jongeren enthousiast te maken voor Noordzeevis. Het project heeft een looptijd van drie jaar. [Nieuwsbericht 9 september 2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *