Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Blue Food Centrum Wieringen over enkele jaren operationeel

1 min read

DEN OEVER – Voor het realiseren van een Blue Food Centrum Wieringen (BFCW) trekt het college van B en W in Hollands Kroon een kleine drie ton uit. Zo meld het Noord-Hollands dagblad,

De reservering maakt onderdeel uit van het Visserij Ontwikkelplan (VOP) waaruit Hollands Kroon 3,15 miljoen euro ontvangt. Daarmee moeten de haven van Den Oever en de visserij toekomstbestendig worden gemaakt en de identiteit van het dorp als visserijgemeenschap worden behouden.

Centraal hierin staat de oprichting van een Blue Food Centrum, onder te brengen in de huidige visafslag van Den Oever. Genoemd centrum moet uitgroeien ‘tot een logistiek knooppunt voor de aanvoer van en diversiteit aan kwalitatief hoogwaardige zeeverse vis vanuit de gehele regio, gericht op een nationale markt voor uiteenlopende soorten verse zeevis. Waaronder ook garnalen, kreeften en krabben.

Deze opzet van dit centrum dient een impuls te geven aan de visserij (vissers, visafslag, toeleverende bedrijven), horeca en middenstand en zal meer publiek naar Den Oever trekken, zo is de verwachting. Het Blue Food Centrum dient als een aanvulling op de visafslag. Voor de uitwerking van de plannen is 275.000 euro nodig.

De gemeenteraad van Hollands Kroon neemt hier in juli een besluit over. De verwezenlijking van het BCFW vergt al met al een investering van 6,7 miljoen euro, waarvan het rijk 3,15 miljoen bijdraagt. De resterende miljoenen moeten door de regio worden bijeengebracht. De realisatie van het Blue Food Centrum wordt rond 2025/2026 verwacht.

Bericht Noord-Hollands dagblad 03-07-24