Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Met de vis gaat het goed, maar de vissers zijn gestopt

1 min read

Prima kotters die recent nog voor miljoenen Euro’s zijn gebouwd op een sloopwerf in Kampen.

Sinds 2 juli heeft het hernoemde Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur de visserij, na 21 jaar, weer hoog in het vaandel staan. De visserij lijkt mooie tijden tegemoet te gaan, want de visbestanden staan er gezond bij en de vangstquota gaan omhoog.

Maar volgens de vissers is het te laat en te weinig. Zij zijn verbitterd. Foute beleidskeuzes van de afgelopen jaren hebben de weerbaarheid van hun sector stuk gemaakt.

De belangrijkste visbestanden voor de Nederlandse visserij in de Noordzee zijn gezond, meldt de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). Dat betekent hogere vangstadviezen, met als meest opvallende uitschieter een stijging van 177% voor de hoeveelheid te vangen tong…..

Lees hier het complete artikel op Foodlog.nl door Cécile Janssen