Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Voorkom dat visserij buitenspel staat

1 min read

Geen woord over minder gesloten gebieden, wel over voldoende geld voor sanering en innovatie van de kottervloot. Mr. Tjibbe Joustra heeft vorige week zijn advies over de relatie tussen visserij en het Noordzeeoverleg aan LNV-minister Schouten verzonden. Schouten stuurde het na het weekend naar de Tweede Kamer. Het bedrijfsleven is teleurgesteld.

De opdracht aan Joustra als verkenner was de verdeeldheid in de visserij te onderzoeken en te verkennen hoe bevorderd kan worden dat bij de start van het permanente Noordzeeoverleg een zo breed mogelijk samengestelde delegatie aan dat overleg gaat deelnemen. Minister Schouten schreef in haar opdrachtbrief het van grote betekenis te vinden dat de sector in zijn geheel deelneemt aan het Noordzeeoverleg.

Lees hier verder in Visserijnieuws.nl

Strijd om ruimte op de Noordzee

De visserij mag niet „vermorzeld” worden. Met die inzet schoof de sector begin 2019 aan bij de onderhandelingen over de toekomst van de Noordzee. Een jaar later zorgt de voorlopige deal voor onrust en verdeeldheid.

Het Noordzeeoverleg is een bonte verzameling organisaties met tegengestelde belangen: windparkexploitanten, natuurbeschermers, olie- en gasbedrijven, havens en vissers. Op initiatief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat) proberen ze een akkoord te sluiten over de inrichting van het Nederlandse deel van de Noordzee tot 2030.

Dat komt neer op een verdeling van 57.000 vierkante kilometer water: waar heeft de scheepvaart voorrang, waar komen windparken, waar krijgt de natuur het alleenrecht en waar mogen vissers hun netten uitgooien. Achter de schermen is het kaartje meerdere keren opnieuw ingetekend.

Lees hier verder in het Reformatorisch Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *