Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europese vissers verbaast over escalatieplannen offshore windenergie

2 min read

Europese vissers verbaast over escalatieplannen offshore windenergie

Als onderdeel van de Green Deal wil de Europese Commissie de offshore-energieproductie van de EU twintig keer vergroten, dit om klimaatneutraliteit te bereiken in 2050.

In een recente studie, aangevraagd door Europa, wordt een reeks aanbevelingen gedaan voor positieve interacties tussen visserij en offshore windmolenparken. “Wij staan sceptisch tegenover de resultaten van die studie”, klinkt het bij de visserijsector. “De studie minimaliseert conflicten en spiegelt een beeld voor van ‘gelukkig samenleven’. Een beeld dat is opgebouwd door de windenergiesector.”

Vissers zijn rechtstreeks afhankelijk van een gezond mariene ecosysteem en de daarmee samenhangende visbestanden. “Ons beroep is in gevaar”, stellen de belangrijkste Europese vissersverenigingen Europêche en de European Association of Fish Producers Organisations (EAPO). “Volgens een recente wetenschappelijke studie zal de verwachte stijging van de offshore windproductie in Europa grote industriële constructies op zee met zich meebrengen, met verstrekkende gevolgen voor het milieu. De lange termijneffecten van een grote uitrol van offshore-projecten dreigen het gezonde functioneren van de zeeën en hun ecosystemen in gevaar te brengen.”

Ook Europa liet een studie uitvoeren naar de impact van offshore-windenergieproductie. Volgens Europêche en de EAPO gaat die studie voorbij aan de langetermijneffecten die dat met zich meebrengt. “Verder gaat deze studie ook voorbij aan het laatste rapport van de Commissie over de uitvoering van de kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS), waarin wordt gewaarschuwd dat de productie van hernieuwbare energie één van de ‘belangrijkste activiteiten gerapporteerd onder de KRMS die fysiek verlies van habitat veroorzaken’”, klinkt het.

“Vissersgemeenschappen zullen de eersten zijn die te lijden hebben onder deze ernstige milieueffecten, aangezien commerciële soorten en het hele ecosystemen ongetwijfeld getroffen zullen worden door de enorme uitbreiding van offshore windmolenparken”, reageert Javier Garat, voorzitter van Europêche. “Bovendien verliezen onze vissers voortdurend waardevolle visgronden en toegang tot gezonde bestanden door het toenemende gebruik van de mariene ruimte door nieuwe maritieme activiteiten en het sluiten van gebieden voor natuurbehoud.”

Europêche en EAPO vragen de beleidsmakers unaniem ‘om vissers niet te veranderen door windmolens’. “Hanteer een voorzorgsbenadering en zet de huidige uitbreiding van offshore windparken stop totdat onderzoek een antwoord heeft gevonden op veel onbeantwoorde vragen.”

“Wat ons het meeste zorgen baart, is de win-win retoriek die in het onderzoek wordt gevoerd”, concludeert Pim Visser, voorzitter van EAPO. “De paradigmaverschuiving naar de industrialisatie van de zee als bron van hernieuwbare energie gaat ten koste van de hernieuwbare voedselproductie, vissers, hun gezinnen en hun gemeenschappen, zonder enige verstandige beoordeling.”

[Bronnen Vilt en Europeche]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *