Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vissector stapt uit overleg Noordzeeakkoord

2 min read

De levensgevaarlijke actie van Noordzeeakkoord-partner Greenpeace om grote keien te dumpen op de Doggersbank is wat de visserijsector betreft de wereld op zijn kop.

Na spoedberaad heeft een breed front van organisaties uit de Nederlandse vissector wegens het volledige ontbreken van toekomstperspectief unaniem besloten uit het Noordzeeoverleg te stappen.

Dit schrijven de visserijorganisaties de Nederlandse Vissersbond, Producenten Organisaties Urk en Roussant, de Nationale en Urker Koepel voor de Visverwerkende Industrie en Handel, de Visfederatie en de Vereniging Vishandelaren Urk in een brief aan ministers Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. [zie onder]

De Nederlandse vissector was al kritisch op het Noordzeeakkoord, omdat door de aanleg van grootschalige windmolenparken, de benodigde natuurcompensatie, het verbod op de pulskorvisserij en de onzekerheden rond de Brexit er nog maar weinig ruimte en perspectief overblijft voor de gehele sector.

De levensgevaarlijke actie van Noordzeeakkoord-partner Greenpeace om grote keien te dumpen op de Doggersbank is wat de visserijsector betreft de wereld op zijn kop.

“Radicale actievoerders die levens van vissers in gevaar brengen door keien ter grootte van auto’s op legale visgronden te dumpen wordt geen strobreed in de weg gelegd, maar de Nederlandse visserijsector moet aan de ketting”, aldus Visfederatievoorzitter Guus Pastoor. “Wij willen dat de Nederlandse overheid nu eindelijk eens voor ons gaat vechten, door meer rekening te houden met de gevaren van de Brexit, het achterhaalde pulskorverbod aan te vechten en onze belangen om te kunnen blijven vissen op de Noordzee waar het nog wel kan zwaarder te laten wegen”.

De vissector hecht aan een koers die ruimte biedt voor behoud en herstel van het perspectief voor de sector, nu en in de toekomst, zodat niet alleen onze, maar ook toekomstige generaties in de visserij waardevol werk kunnen blijven vinden.

Visserij is niet alleen een van de meest traditionele economische activiteiten in de zeeën rond ons land, het is ook cruciaal voor het hedendaagse verlangen om voedselvoorziening dicht bij huis gestalte te geven. De agrarische bedrijfstak in Nederland, inclusief de visserij, is daarvoor essentieel.

Dat de tijden veranderen is een feit, dat aanpassingen en innovaties nodig zijn ook, maar dat is wat anders dan het simpelweg verkleinen van de visserijgronden of het uitkopen van een deel van de vloot, waarmee elk perspectief voor de vissers en de verwerkende bedrijven achter de horizon verdwijnt.

Onder de brandbrief aan Minister Schouten

1 thought on “Vissector stapt uit overleg Noordzeeakkoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *