Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vangstbeperkingen Oostzee voor 2021

2 min read

De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden voor volgend jaar in de Oostzee

De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden voor volgend jaar in de Oostzee. De ministers kwamen overeen de vangstmogelijkheden voor verschillende visbestanden in de Oostzee te verminderen, opdat deze zich kunnen herstellen.

Ze besloten de visserij op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee gesloten te houden en slechts een bijvangstquotum vast te stellen, dat ook weer aanzienlijk kleiner is dan vorig jaar. De grootste beperking van de totaal toegestane vangsten (total allowable catches, TAC’s) geldt voor haring in het westelijke en het centrale deel van de Oostzee, in lijn met het meest recente wetenschappelijke advies.

De ministers werden het eens over een beperkte verhoging van de TAC’s voor haring in de Golf van Riga, kabeljauw in het westelijke deel van de Oostzee, schol, sprot en zalm in het hoofdbekken van de Oostzee, en over een beperkte verlaging voor zalm in de Golf van Finland. De TAC’s voor haring in de Botnische Golf zijn dezelfde als vorige jaar.

Het akkoord in detail

De afgesproken hoeveelheden, die gebaseerd zijn op een voorstel van de Commissie, sluiten aan bij de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), zoals het realiseren van een maximale duurzame opbrengst (MDO), en bij wetenschappelijk advies, in het bijzonder het advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES). De afspraken van het meerjarenplan voor de Oostzee dienden ook dit jaar als leidraad.

Naast het akkoord over de TAC’s en quota voor een aantal soorten heeft de Raad ook een akkoord bereikt over aanvullende maatregelen, zoals:

  • handhaving van de zomersluiting van de paaigebieden voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, met een uitzondering voor zuiver wetenschappelijke visserij en kleinschalige kustvisserij met specifiek vistuig
  • verlenging van de sluitingsperiode van de paaigebieden van kabeljauw in deelsector 24
  • handhaving van het verbod op recreatievisserij op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee en van de meeneemlimiet voor de recreatievisserij op kabeljauw in het westelijke deel van de Oostzee
  • de verklaring van de betrokken lidstaten om geen gebruik te maken van de jaarflexibiliteit voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee

Traditiegetrouw worden bij deze verordening ook de vangstmogelijkheden van 2020 voor kever gewijzigd om rekening te houden met recent advies. De Raad heeft dus ook vangstmogelijkheden vastgesteld voor deze belangrijke visserij, waarvan het seizoen begin november aanvangt. Aangezien dit bestand zich gedeeltelijk in Britse wateren bevindt, wordt de TAC slechts vastgesteld tot het einde van het jaar, om daarna te worden herzien.

Via Baltfish is er op regionaal niveau voorbereidend werk verricht om snel tot een akkoord te komen. Baltfish is een discussieplatform voor belangrijke visserijvraagstukken in de Oostzee, waarvan Estland momenteel het voorzitterschap bekleedt.  Kijk onder het overzicht.

Klik hier voor meer informatie

Lees ook: Akkoord over vangstmogelijkheden Oostzee voor 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *