Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europêche managementteam herkozen bij acclamatie

3 min read

Europêche managementteam herkozen bij acclamatie, foto Europêche

De secretaris-generaal van de Spaanse Visserijconfederatie (CEPESCA), Javier Garat, is herkozen als voorzitter van de Europese Visserijvereniging, Europêche. De Nederlandse vertegenwoordiger, Gerard van Balsfoort, voorzitter van de Pelagic Freezer-Trawlers Association (PFA), en de Franse afgevaardigde, Marc Ghiglia, van de United Fishing-Vessel Owners Organization of France (UAPF) zijn ook herkozen als vicepresidenten.

De benoeming van het managementteam werd unaniem goedgekeurd door leden van Europêche tijdens de recent gehouden algemene vergadering. Europêche, de belangrijkste handelsorganisatie die de visserijsector in Europa vertegenwoordigt, blijft vertrouwen op de expertise van het bestuur om de vele uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd aan te pakken en een nieuw verhaal te promoten om het imago van de sector op te frissen.

Het bestuur van Europêche zal de komende twee jaar aan het hoofd van de organisatie blijven om de belangen van vissers en eigenaren van vissersvaartuigen te verdedigen bij de Europese instellingen.

Javier Garat, voorzitter van Europêche, zei: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de leden van Europêche in het managementteam hebben gesteld en voor de erkenning van het werk dat is verricht ter verdediging van een duurzame visserijactiviteit, zowel vanuit milieu- als sociaaleconomisch perspectief. De Europese visserijsector moet nu meer dan ooit verenigd zijn om het hoofd te bieden aan gemeenschappelijke bedreigingen zoals de Covid-pandemie, Brexit of klimaatverandering. We zijn klaar om deze uitdagingen samen aan te gaan en het is onze inzet om achter onze bedrijven te staan ​​en hun concurrentievermogen te versterken binnen een gelijk speelveld om zo het economisch herstel van de EU te leiden ”.

Tijdens de volgende termijn zal Europêche een nieuw verhaal promoten om de visserij van een ‘probleem’ in een oplossing te veranderen, en laten zien dat voedselzekerheid voor vis hand in hand kan gaan met de bescherming en het herstel van mariene biodiversiteit.

Volgens Europêche hebben wetenschappelijke gegevens aangetoond dat het merendeel van de visbestanden in de Atlantische Oceaan zich in recordtijd hebben hersteld en dat overbevissing in de Europese wateren op een dieptepunt staat.

Bovendien heeft de sector het voor elkaar gekregen de uitstoot van broeikasgassen met 40% te verminderen. Dit, in combinatie met het feit dat in het wild gevangen vis een van de laagste ecologische voetafdruk heeft, plaatst de visserijsector zich in de voorhoede om de doelstellingen van de EU Green Deal te halen en klimaatverandering tegen te gaan.

Europêche wil ook het menselijke element van de sector, de vissers, centraal stellen in het visserijbeleid van de EU en hun erkenning als beschermers van de zee door hun strijd tegen zwerfvuil op zee.

Ook zal Europêche blijven werken aan de herziening van het visserijcontrolesysteem en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV), dat moeten worden gemoderniseerd en vereenvoudigd om aan de behoeften van de industrie te voldoen en de huidige buitensporige bureaucratie te verminderen.

Andere centrale beleidsmaatregelen, zoals het versterken van de externe dimensie van het GVB, het creëren van een gelijk speelveld op de Europese markt, het herzien van de aanlandingsverplichting of het veiligstellen van overvloedige vangstmogelijkheden voor de vloot, zullen een belangrijke rol spelen op de agenda van Europêche. [Persbericht Europêche 17-11-2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *