Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Toegang van EU-vissersvaartuigen tot de Britse wateren vanaf 1 januari 2021

4 min read

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben overeenstemming bereikt over een handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA), die vanaf 1 januari 2021 voorlopig van toepassing is.
De tekst van de overeenkomst en een gedetailleerde lijst met vragen en antwoorden, ook over visserij, zijn gepubliceerd.

Vanaf 1 januari 2021 werken het Verenigd Koninkrijk en de EU in het kader van de TCA (Trade and Cooperation Agreement) samen op het gebied van visserij (TCA Heading Five: Fisheries). Beide partijen oefenen de rechten van de kuststaat uit met het oog op het verkennen, exploiteren, behouden en beheren van de levende rijkdommen van de zee in hun wateren.

Als onderdeel van de TCA, en tijdens een overgangsperiode tot 30 juni 2026, zijn beide partijen overeengekomen om vaartuigen van de andere partij volledige toegang te verlenen tot haar wateren om te vissen op gespecificeerde TAC- en niet-quotumbestanden in de respectievelijke Excusieve Economische Zones (EEZ’s, 12-200 zeemijl); en in een bepaald deel van de wateren van de partijen tussen zes en twaalf zeemijl (bijlage FISH.4, artikel 2); en op de zogenaamde Crown dependencies van het VK (artikel FISH.10), onder de voorwaarden zoals vermeld in deze bijlage.

Bij gebrek aan TAC’s die voor 2021 zijn overeengekomen tussen de EU en het VK voor de gezamenlijk beheerde en gedeelde visbestanden, heeft de Raad van Visserijministers van de EU op 17 december tijdelijke vangstmogelijkheden overeengekomen.

Wat de visserij betreft, streven de autoriteiten van het VK en de Europese Unie naar een soepele overgang op 1 januari, ook wat betreft het verlenen van toegang tot de wateren van elke partij, voor vaartuigen van de andere partij.

De Europese Commissie heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt sinds de TCA tussen de partijen is overeengekomen om met de Britse autoriteiten zo veel mogelijk continuïteit van de visserijactiviteiten in de Britse wateren vanaf 1 januari te waarborgen (en aan onze kant voor Britse vaartuigen naar EU-wateren).

Beide partijen worden in kennis gesteld van de lijsten van vaartuigen van de andere partij waarvoor toestemming en vergunningen om in de respectieve wateren te vissen worden aangevraagd.

Beide partijen hebben permanent contact over het vergunningsproces, met als doel te zorgen voor voorlopige vergunningen (door groepen vaartuigen) die de betrokken vaartuigen toestemming geven om vanaf 1 januari 2021 in de EEZ van de andere partij te opereren. Vanwege interne procedures heeft het VK kan de vergunningen pas afgeven vanaf 31 december 12 uur middernacht (plaatselijke tijd Brussel).

Zodra deze lijsten zijn opgesteld, zal de Commissie de betrokken lidstaten onmiddellijk op de hoogte stellen van de lijsten van vaartuigen die een vergunning hebben om in de Britse wateren te vissen.

Schepen krijgen een vergunning in overeenstemming met de wetten van de respectieve partijen. Voor het VK betekent dit een tijdelijke vergunning in afwachting van de levering van de volledige vergunning in de weken na 1 januari. De duur van de definitieve vergunning zou het hele jaar 2021 zijn, afhankelijk van de administratieve vergunningsvereisten van het VK.

De lijsten van vaartuigen met een vergunning (met toegang tot de Britse wateren van 12-200 nm) zijn vanaf 12 uur middernacht te vinden op het volgende adres, dat de komende dagen zal worden bijgewerkt met de tijdelijke vergunningen voor toegang tot wateren tussen 6 en 12 uur. zeemijlen, afhankelijkheden van de kroon en voor andere extra schepen:

https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.uk/government/publications/united-kingdom-single-issuing-authority-uksia__;!!DOxrgLBm!WYA80BwmJ5H1MD18jztx3SBSxAKpQQq7SYNDvPWz-8m4coKggD91HKTph6A6RthbmcTHDV15kw$

Na 31 december 2020, en totdat een vergunning is afgegeven, heeft een vaartuig dat onder de vlag van een EU-lidstaat vaart, niet het recht om in de wateren van het VK te vissen en moet het niet in de Britse wateren vissen. Dit is de standaardsituatie totdat schepen de bevestiging hebben dat ze kunnen gaan vissen in Britse wateren, door middel van (tijdelijke) vergunningen. Alleen als een reder de vergunning heeft om in de Britse wateren te vissen, kan het vaartuig in die wateren vissen en visserijactiviteiten uitoefenen.

De controle- en handhavingsautoriteiten van beide partijen zullen waakzaam blijven ten aanzien van de eerbiediging van de rechten, verplichtingen en voorwaarden van de visserij in de wateren van de andere partij. .

In dit stadium is de vergunning beperkt tot de visserij in de EEZ van het VK. Dit zal de continuïteit van de activiteiten van de grote meerderheid van de EU-vloten mogelijk maken.

Voor toegang tot de 6-12 nm-zone zijn het VK en de EU bezig met het verifiëren van de overeenkomstige voorwaarden, zoals uiteengezet in bijlage 4 van de rubriek Visserij van de TCA. De autoriteiten van beide partijen hebben zich ertoe verbonden de verzoeken om toegang tot de 6-12 nm-zone snel te behandelen. De lidstaten zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de resultaten van deze verificaties.

Schepen die een (tijdelijke) vergunning krijgen om in de 12-200 nm-wateren te vissen, hebben pas het recht om de 6-12 nm-zone binnen te varen als ze de vergunning hebben gekregen om in de laatste zone te vissen.

Wat betreft de toegang tot de wateren van de Crown Dependencies, hebben de diensten van de Commissie specifieke lijsten van schepen met het verzoek om toegang ingediend. Deze lijsten worden momenteel onderzocht en verificatie aan de hand van de overeenkomstige voorwaarden zoals in bijlage 4 van de rubriek Visserij moet nog worden afgerond. Licenties zullen worden afgegeven nadat dit proces is voltooid, en ook hier hebben de partijen zich ertoe verbonden de verzoeken snel af te handelen.

Het is duidelijk dat vaartuigen die een vergunning hebben en een vergunning hebben om in de Britse wateren te vissen, de Britse regels in die wateren zullen moeten respecteren. Het VK heeft in het kader van zijn onlangs aangenomen visserijwet veel technische en andere voorwaarden van het gemeenschappelijk visserijbeleid in zijn beleidskader geïntegreerd. Maar er zijn bepaalde regels die afwijken van deze algemene maatregelen. Het VK heeft de EU vriendelijk een informatieve nota verstrekt.
Meer over deze brontekstBrontekst vereist voor aanvullende informatie.

UK-letter-accompanying-access-31-December-2020_en.pdf

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *