Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nieuw protocol visserijovereenkomst EU en Gabon

2 min read

Vissersschip voor de westkust van Afrika

De Europese Unie en de Afrikaanse Republiek Gabon hebben een nieuw protocol bij hun visserijovereenkomst opgesteld. De overeenkomst geeft vaartuigen van de Europese Unie toegang tot de Gabonese wateren voor een periode van vijf jaar en draagt ​​bij tot de ontwikkeling van de Gabonese visserijsector.

Dit nieuwe protocol schept een kader voor samenwerking en bestuur met Gabon op het gebied van visserij en garandeert de eerbiediging van de fundamentele waarden van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU op basis van duurzaam beheer, verbeterd visserijbeheer en transparantie.

Bovendien beantwoordt dit nieuwe protocol de wens van Gabon om het concurrentievermogen van de sector te verbeteren en op lange termijn het creëren van toegevoegde waarde en arbeidsplaatsen door de vangsten in Gabon aan te landen.

Achtergrond

Europese tonijnvissers krijgen toegang tot de Gabonese wateren en visbestanden ​​in ruil voor een jaarlijkse financiële bijdrage van de Europese Unie van € 1,6 miljoen.

Bovendien zal de Europese Unie jaarlijks 1 miljoen euro financieel steunen om bij te dragen voor de ontwikkeling van de visserijsector in Gabon en het beheer van visbestanden door onder meer observatie en beheer van het mariene milieu, evenals maatregelen om de kwetsbare ecosystemen daar te beschermen.

De financiële steun zal ook bijdragen tot de monitoring, controle en bewaking van illegale visserij en de strijd tegen illegale en ongereglementeerde visserij. (IUUj)

Europese reders gaan het bedrag aanvullen met circa 2,6 miljoen euro per jaar, afhankelijk van de vangst. De Europese vloot bestaat ​​uit 27 tonijnvissers met ringzegen, 6 vaartuigen voor de tonijnvisserij met stokken (Pole fishing) en 4 vissersschepen die experimenteel demersaal (op de zeebodem) op vis en schaaldieren vissen. [Nieuwsbericht Europese Commissie]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *