Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europêche bekritiseert verspreiding van schadelijke informatie visserij

2 min read

Europêche stuurt open brief aan visserij commissaris Sinkevicius

De vertegenwoordigende instantie van de Europese visserijsector Europêche heeft haar bezorgdheid geuit over schadelijke informatie die door de Europese Commissie wordt verspreid over de visserij.

In een open brief stelt Europêche aan commissaris Sinkevicius: “Onlangs heeft de Europese Commissie een “toelichtende notitie ”over de herziening van het EU-visserijcontrolesysteem verspreid onder enkele leden van het Europees Parlement, voornamelijk binnen de Commissie milieubeheer.

De notitie sloeg alarm over het democratisch ingenomen standpunt in de Commissie Visserij (PECH) dat onderrapportage zou kunnen belonen en legaliseren, zou kunnen leiden tot massale overbevissing en het mogelijk zou maken dat illegale teruggooi onopgemerkt doorgaat en een bedreiging vormt voor de duurzame exploitatie van biologische rijkdommen in zee.

De notitie zet ten onrechte vraagtekens van het goed naleven van regelgeving door de Europese vissersvloten, schaden het imago van de sector, missen empathie met vissers en hebben geen verbinding met de realiteit van de visserij. Bovendien belemmert de “toelichtende notitie” duidelijk de rol van onafhankelijke medewetgever van het Europees Parlement.

Afgezien foutieve inhoud, halve waarheden en apocalyptische uitspraken is de notitie niet op feitelijke gegevens gebaseerd. Het meest schokkend voor Europêche is dat de nota alleen gericht is voor een beperkte groep gelijkgestemde leden van het Europees Parlement, gespecialiseerd in visserij gerelateerde kwesties, met als enig schijnbaar doel politieke steun en momentum te genereren om het parlementaire standpunt dat democratisch door de leden van de Commissie PECH werd ingenomen, te vernietigen.

Tegen dit scenario hebben Europese vissers een open brief gestuurd waarin ze hun irritatie tonen aan een Europese Commissie die haar eigen visserijsector afschildert als illegale roofdieren en structurele regelovertreders. Europêche beschouwt deze houding als de kiem van een toenemend anti-EU-sentiment onder vissers ”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *