Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EU, Verenigd Koninkrijk en Noorwegen eens over visquota

2 min read

De trilaterale regeling voor gezamenlijk beheerde visbestanden in de Noordzee voor 2021 stelt een TAC (totaal toegestane vangst) en quotaverdeling vast voor meer dan 636.000 ton vis. Tegelijkertijd hebben de EU en Noorwegen bilateraal overleg gehad over de gedeelde bestanden in de Noordzee, het Skagerrak en de uitwisseling van quota.

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU kwamen de drie partijen in januari van dit jaar voor het eerst bijeen om overeenstemming te bereiken over het beheer van de belangrijkste gedeelde bestanden in de Noordzee.

Na twee maanden onderhandelen hebben de drie partijen een overeenkomst ondertekend die het mogelijk maakt de volgende bestanden gezamenlijk te beheren: kabeljauw, schelvis, koolvis, wijting, schol en haring.

De overeenkomst over quota voor 5 van deze 6 bestanden is vastgesteld op het niveau van de maximale duurzame opbrengst (MSY), in overeenstemming met het wetenschappelijk advies van de International Council for the Exploration of the Seas (ICES)

Dit resulteert in quotaverlagingen in 2021 voor koolvis (-25%), schol (-2,3%) en haring (-7,4%), maar stijgt voor schelvis (+ 20%) en wijting (+ 19%). Met betrekking tot de kabeljauwbestanden in de Noordzee, het Skagerrak en het oostelijke Kanaal had de EU gepleit voor een verlaging van de totaal toegestane vangsten met 16,5% voor 2021.

De onderhandelingen leidden tot een verlaging van 10% (d.w.z. een TAC van 15.911 ton) – een iets minder ambitieus resultaat voor de EU. De partijen kwamen overeen om door te gaan met het implementeren van een reeks aanvullende maatregelen ter bescherming van volwassen en jonge kabeljauw, zoals sluitingen van gebieden. De EU zal ook doorgaan met de uitvoering van haar specifieke controle- en inspectieprogramma om de vangst van jongere soorten verder te verminderen.

De drie partijen zijn ook overeengekomen om samen te werken op het gebied van monitoring, controle en toezicht. Ook hebben de EU en Noorwegen drie bilaterale overeenkomsten ondertekend met betrekking tot de uitwisseling van quota en wederzijdse toegang tot de Noordzee. Beide partijen hebben de afspraak over wederzijdse toegang voor de gezamenlijk beheerde bestanden in de Noordzee verlengd.

Daarnaast is overeengekomen dat de EU voor pelagische bestanden toegang heeft tot het vangen van haar haring quotum in Noorse wateren, en 141.648 ton blauwe wijting in wederzijdse wateren. Nog een belangrijke regeling betreft de quotumuitwisseling van groot economisch belang voor beide partijen, waaronder 10.274 ton Arctische kabeljauw voor de EU en 37.500 ton blauwe wijting voor Noorwegen.

De tweede bilaterale regeling heeft betrekking op de vaststelling van de totaal toegestane vangsten (TAC’s) en het delen van quota voor het Skagerrak en het Kattegat voor kabeljauw, schelvis, wijting, schol, haring en sprot, evenals de bilaterale wederzijdse toegang tot het gebied. Ten slotte ondertekenden de partijen ook een overeenkomst betreffende de Zweedse visserij in de Noorse wateren van de Noordzee. [Persbericht Europese Commissie 16 maart 2021]

Meer informatie: Agreed records for jointly managed fish stocks in the North Sea

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *