Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Eerste MZI’s van seizoen 2021 geplaatst in Waddenzee

3 min read

Eerste MZI’s van het seizoen 2021 geplaatst in Waddenzee. Foto Nederlands Mosselbureau

Yerseke, 15 april 2021 – Gisteren werden op de Waddenzee de eerste mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) van het seizoen 2021 geplaatst. Dat gebeurde door mosselkweker Dennis Verschuure, eigenaar van de Yerseke 18, en een aantal Zeeuwse collega’s.

Mosselzaadinvangsystemen worden inmiddels ruim tien jaar gebruikt in Nederland. Door de inzet van MZI’s is de grondstofzekerheid voor de mosselsector sterk gestegen. Het nu te vangen zaad is de basis voor de mosseloogst van 2023.

Van de systemen die nu zijn uitgezet wordt het mosselzaad vanaf eind juni tot in oktober geoogst en overgebracht naar de kweekpercelen in de Waddenzee en de Oosterschelde. Het duurt vervolgens minimaal twee jaar voor de mosselen consumptierijp zijn. In die tijd worden ze nog een of twee keer verplaatst. Het laatste stadium van hun groei brengen de mosselen veelal door op Zeeuwse kweekpercelen.

Convenant met overheid en natuurorganisaties
Mosselkwekers hebben de techniek van mosselzaad invangen in de afgelopen tien jaar goed onder de knie gekregen. In 2008 werd in een convenant met overheid en natuurorganisaties afgesproken dat het oogsten van mosselzaad in de Waddenzee stapsgewijs afgebouwd zou worden. Sindsdien hebben kwekers flink geïnnoveerd en zijn installaties ontwikkeld waaraan in het water rondzwevende mossellarfjes zich hechten. Op dit moment wordt er gewerkt met twee verschillende invangsystemen: touwen aan boeien en netten aan buizen.

Gezond en duurzaam
Voor de invang van mosselzaad wordt in totaal 256 hectare aan percelen gebruikt. 212 hectare bevindt zich op de Waddenzee. Daarnaast wordt mosselzaad ingevangen op percelen op de Oosterschelde (31 hectare) en de Zeeuwse Voordelta (13 hectare), vertelt Addy Risseeuw, secretaris van de Producentenorganisatie Mosselcultuur. “Mosselen leven van algen die ontstaan door zonlicht dat water, CO2 en nutriënten omzet in suikers en eiwitten. Mosselen belasten daardoor op geen enkele manier het ecosysteem en bevatten de meest natuurvriendelijke vorm van eiwit die er bestaat. Ze zijn bovendien aantoonbaar gezond en zitten vol essentiële voedingsstoffen.”

Bodemzaadvisserij met een derde teruggebracht
In 2020 betrof de mosselzaadproductie van de MZI’s 22,5 miljoen kilo. De zaadvisserij op de bodem is ondertussen met ruim een derde teruggebracht. Met het ministerie en de natuurorganisaties is afgesproken om te komen tot bijna tweederde sluiting van de bodemzaadvisserij in 2026 en een volledige overgang naar MZI-zaad in 2030. Of dat gaat lukken zal mede afhangen van de economische haalbaarheid van overgang naar MZI-systemen voor de kwekers, aldus Addy Risseeuw. “De productie van mosselzaad is zeer arbeidsintensief: het kost een mosselkweker jaarlijks maanden per jaar aan extra arbeid, wat leidt tot een vier tot vijf keer hogere kostprijs.”

Mosselkweker Dennis Verschuure: “Met het te water laten van de MZI-systemen zijn we zeker vier weken bezig. Daarvoor zijn we ook al weken druk geweest met het voorwerk, waaronder het bevestigen van de touwen aan de systemen.” Verschuure en andere mosselkwekers zien op dit moment nog geen mogelijkheid om volledig op basis van MZI’s mosselzaad te produceren.

Positieve resultaten

Of dat in de toekomst wel mogelijk wordt, zal onder meer afhangen van de opbrengst van de zaadvangst. Die ontwikkeling is gunstig, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen Marine Research (WMR). De onderzoekscijfers van de afgelopen tien jaar laten zien dat MZI’s een betrouwbare bron vormen voor het verkrijgen van mosselzaad, aldus Jacob Capelle, onderzoeker bij Wageningen Marine Research. De oogst per hectare laat de afgelopen tien jaar een stijgende lijn zien. “Door het gebruik van MZI’s is er meer zekerheid over de hoeveelheid uitgangsmateriaal voor de mosselkweek. Deze kweekmethode biedt dus zeker perspectief voor de toekomst.” [Nieuwsbericht MZI uitzet Waddenzee]

Klik hier voor meer beeldmateriaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *