Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

“Bij geldverdeling bestaat Europese gedachte nauwelijks”

2 min read

“De Europese solidariteit is ver te zoeken”, zo laat Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) weten na afloop van de stemming in de Visserijcommissie van het Europees Parlement over het fonds dat ten goede moet komen aan de lidstaten die nadelige economische en sociale gevolgen ondervinden van de brexit.

Onder andere Noordzeevissers die afhankelijk zijn van de Britse wateren kunnen als gevolg van de brexit fors minder vissen. De brexit aanpassingsreserve met een totaalbudget van 5 miljard euro, zou onder andere deze beroepsgroep soelaas moeten bieden. Als het aan de Europese Commissie ligt, zou er in totaal zo’n 130 miljoen beschikbaar komen voor de Nederlandse visserijsector.

De Franse christendemocraat François-Xavier Bellamy probeert in de Visserijcommissie met nieuwe rekenmethodes echter meer geld voor Zuid-Europese landen vrij te krijgen. Dit zou dan ten koste gaan van onder meer Nederland, Ierland en Denemarken, terwijl juist deze lidstaten het hardst getroffen worden.

Van Dalen: “Als het over de verdeling van geld gaat zien we dat de veelgenoemde Europese gedachte nauwelijks bestaat. Dat zien we ook nu weer: alle Franse politici, van welke politieke kleur ook, bedenken nieuwe methoden die maar één doel hebben: meer Europees geld voor Brexit-schade naar Frankrijk.”

Van Dalen heeft dan ook tegen het advies gestemd: “Ik ben teleurgesteld over het resultaat van de stemming. De verdeelsleutel die de Europese Commissie voorstelde is accuraat: de sector die het hardst getroffen wordt, krijgt de meeste compensatie. In dit geval zou dat dus moeten gelden voor de vissers actief op de Noordzee: daar moet dus de focus liggen van compensatie voor geleden verliezen. Dat zou echte solidariteit zijn.”

In het advies wordt voorgesteld het originele voorstel door de Europese Commissie op een aantal cruciale punten aan te passen. Enkele voorstellen zijn voordelig, zoals het versoepelen van de staatssteunregels en het verlengen van de referentieperiode, maar de meeste plannen zullen negatief uitpakken voor Nederland.

Zo wordt in het advies voorgesteld om:

  • Overzeese gebieden die praktisch geen hinder van de brexit-effecten ondervinden, toe te voegen
  • De aquacultuursector en de visverwerking te betrekken bij de compensatie
  • De term ‘gevangen vis’ te vervangen door ‘visproducten’

Europarlementariër Peter van Dalen: “De reserve is opgesteld om bepaalde sectoren bij te staan, omdat ze bijvoorbeeld met 25% gekort worden op eigen quota door brexit, dat voelen de Noorzeevissers direct in de portemonnee. De term ‘visproducten’ zal voor veel onzekerheid en verwarring zorgen, want het is onduidelijk wat daar precies onder valt.”

Het ontwerpadvies over de brexitfonds van Bellamy is met 18 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 3 onthoudingen aangenomen in de Visserijcommissie. Met name Franse en Zuid-Europeaanse collega’s bleken, zoals verwacht, voor een andere verdeelsleutel te zijn. Het aangenomen advies is bestemd voor de parlementaire commissie Regionale Ontwikkeling, waar binnenkort over het wetsvoorstel gestemd wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *