Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Rapport Van Dalen met ruime meerderheid aangenomen

2 min read

Rapport Van Dalen met ruime meerderheid aangenomen

Het ontwerprapport van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) over de gevolgen van windmolenparken op zee voor de visserij, is door een ruime meerderheid van het Europees Parlement aangenomen.

Het rapport van Van Dalen is aangenomen met 512 stemmen voor, 21 tegen en 159 onthoudingen. In het rapport wordt benadrukt dat vissers en belanghebbenden een “eerlijke deelname” moeten hebben aan het besluitvormingsproces met betrekking tot de bouw van offshore windmolenparken in Europese wateren. Deze samenwerking zou kunnen helpen om de potentiële negatieve impact van windturbines op de visserij te verminderen en de relatie tussen de betrokken sectoren te versterken.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie): “Vissers zijn de oudste gebruikers van de zee en daarom moet er echte samenwerking met hen zijn indien windmolenparken op zee worden gebouwd. Zij verdienen hun brood op het water en daarom is het niet meer dan logisch dat deze sector een beslissende stem krijgt in de vorm van participatie. Dat is dus meer dan alleen ‘inspraak’.”

Meer onderzoek nodig

Om de risico’s van grootschalige uitrol van windmolenparken op zee tot een minimum te beperken, roept het Europees Parlement ook op tot meer onderzoek naar het vermijden en verminderen van de negatieve effecten ervan op het zeeleven tijdens de bouw, de exploitatie en de ontmanteling.

Context

Volgens de schatting van de Europese Commissie zal in 2050 30% van de elektriciteitsvraag van de EU worden gedekt door offshore windenergie. Dat komt overeen met een toename van de huidige 12GW offshore windcapaciteit in de EU, tot een doelstelling van 300 GW in 2050.

Op dit moment zijn er al 110 windmolenparken op zee met meer dan 5000 windturbines. Extra ruimtevereisten om de capaciteitsdoelstellingen voor windenergie op zee in 2050 te realiseren, zullen de benodigde mariene ruimte met een factor 15 vergroten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *