Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Proef aanpak rivierkreeft gestart in de Krimpenerwaard

2 min read

De rode Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt problemen in de Krimpenerwaard.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat de strijd aan met de rode Amerikaanse rivierkreeft. Deze week is begonnen met een meerjarige proef waarin de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid van het wegvangen van de schadelijke rivierkreeften wordt onderzocht.

De rode Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt problemen in de Krimpenerwaard. De rivierkreeft komt, zoals de naam al aangeeft, van nature niet voor in Nederland. Onze waterrijke polders blijken een zeer geschikt leefgebied te zijn, waardoor het aantal rivierkreeften in de laatste jaren sterk is toegenomen, vooral in de Krimpenerwaard. Door deze grote hoeveelheid kreeften zijn de waterkwaliteit en biodiversiteit sterk achteruitgegaan.

De rivierkreeft voedt zich met kleine waterdieren en verknipt veel van de ondergedoken waterplanten die het water helder houden. Zijn de waterplanten weg, dan komen alle voedingsstoffen in het water beschikbaar voor algen en blauwalgen, met troebel en stinkend water tot gevolg. Daarnaast leidt het graafgedrag van de kreeft tot instabiele oevers, met hoge kosten voor het herstel van de oevers tot gevolg. Reden genoeg om een proef te starten.

Op dit moment is nog onduidelijk of en hoe de overlast van de kreeften kan worden aangepakt. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onderzoekt de komende jaren daarom aan de hand van een pilot of intensief wegvangen van de rivierkreeften leidt tot acceptabele rivierkreeftdichtheden. De proef moet inzichtelijke maken óf er een aanpak voor de gehele Krimpenerwaard mogelijk is en hoe die er dan uitziet. Het gaat daarbij om een aanpak die organisatorisch, praktisch en financieel haalbaar is.

De pilot wordt uitgevoerd in de buurt van Berkenwoude. Deze week zijn de eerste fuiken en korven waarmee de rivierkreeften gevangen moeten worden te water gelaten. De komende drie tot vier maanden wordt intensief gevist op de rivierkreeften. Daarna worden de vangststrategie en -resultaten geëvalueerd en bepaald hoe de pilot wordt vervolgd. De hoop is dat er volgend jaar veel minder kreeften aanwezig zijn in het pilot gebied en het aantal laag kan worden gehouden met een geringe vangstinspannning.

[Nieuwsbericht Waterschap Schieland en Krimpenerwaard]

Lees ook: Visserijwet belemmert bestrijding rivierkreeft

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *