Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Internationale marine oefening op de Noordzee

2 min read

Marineschepen gaan oefenen op de Noordzee. Foto Nederlandse Kustwacht

Nederland is van 23 augustus tot 10 september 2021 gastland voor de multinationale maritieme mijnenbestrijdingsoefening Sandy Coast 21. Naast Nederlandse en Belgische marine-eenheden, zullen meerdere landen deelnemen.

Zo’n vijftien marineschepen en zeshonderd militairen zullen in die periode in de Nederlandse kustwateren ten noorden van de Waddeneilanden, hemelsbreed tussen Ameland en Borkum actief zijn. De laatste week van de oefening is de Eemshaven de oefenlocatie voor een havenbeschermingsoefening met duikeenheden en explosieven opruimers.

Scheepvaart wordt verzocht 1.000 meter afstand te houden van mijnenbestrijdingsvaartuigen die aan het mijnenjagen zijn. Vissersschepen in, of in de nabijheid van, het oefengebied kunnen tijdens de oefening bij de vondst van een (oefen)mijn contact opnemen met de Kustwacht op VHF-kanaal 16.

Tijdens Sandy Coast 21 is het mogelijk dat u benaderd wordt om deel te nemen aan de oefening (op “no cost-no delay” basis). Indien een reële mijn onschadelijk gemaakt moet worden, wordt de omringende scheepvaart gewaarschuwd via VHF-kanaal 16. In dat geval dient een veiligheidsafstand gerespecteerd te worden van 1 mijl.

Oefening

Doel van de Sandy Coast 21 is het versterken van gereedheid, kennis en expertise op het gebied van ‘Naval Mine Counter Measures’. Het oefengebied in de Noordzee biedt een uitdagende oefenomgeving omgeving voor de deelnemende mijnenbestrijdingseenheden. Op water, sterke stroming, dynamische zeebodem, wisselende weersomstandigheden en dat alles in de nabijheid van drukke scheepvaartroutes. Verder is de oefening bedoeld om aansturing vanaf zee en vanuit een hoofdkwartier op land te beoefenen. In de Eemshaven zal tijdens de gehele oefening een operationeel hoofdkwartier worden bemand.

In de haven

Behalve marineschepen en hun opsporingsmiddelen, zal worden gewerkt met ondiep water duikteams en havenbeschermingsteams, waaronder personeel van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). Zij zullen in actie komen tijdens de laatste week van de oefening, de zogenoemde ‘Harbor Protection Week’ in de Eemshaven. Hierbij zal intensief worden samengewerkt met lokale en regionale veiligheidsautoriteiten.

[Nieuwsbericht Nederlandse Kustwacht]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *