Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Maak kennis met palingvisser Ale de Jager [video]

1 min read

Maak kennis met palingvisser Ale de Jager.

NetVISwerk is er voor de kleinschalige kustvissers en de binnenvissers in Nederland en België. Wij maken ons sterk voor betere omstandigheden voor vissers die zich bewust zijn van hun maatschappelijke positie en zorgvuldig vissen naar draagkracht van het water.

In 2016 heeft netVISwerk zich sterk gemaakt voor de landelijke uitrol van de Friese pilot decentraal aalbeheer. Deze pilot laat zien dat de stand van de aal verbetert als vissers zelf het voortouw nemen. Tegelijkertijd resulteert het jaarrond vissen met een quotum in een betere rentabiliteit van de bedrijven. In het najaar van 2016 heeft staatssecretaris Van Dam besloten deze pilot landelijk uit te rollen, maar wel op voorwaarde dat Brussel daarmee akkoord gaat. Hierover is nog geen uitsluitsel.

Zodra hier wel uitsluitsel over is kunnen vissers, in duidelijk afgegrensd water, gezamenlijk een aalbeheerplan maken vergelijkbaar met het aalbeheerplan in Friesland.

Daar waar het gaat om de aalstand en aalvisserij, is netVISwerk vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Duurzame Palingsector Nederland: DUPAN. Deze stichting heeft de vormgeving van de pilot Decentraal Aalbeheer mede mogelijk gemaakt met steun van het Eel Stewardship Fund (ESF). Daarnaast leverde DUPAN de wetenschappelijke onderbouwing van Decentraal Aalbeheer met het rapport Balansberekeningen. [Tekst bij video onder die online is geplaatst op 13 okt. 2021]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *