Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Kotters uit de vaart en naar de sloop

2 min read

Voor steeds meer Nederlandse familiebedrijven valt het doek. Foto EMK.

Voor steeds meer familiebedrijven valt het doek. Dat is te concluderen na lezing van een artikel in scheepskrant Schuttevaer met als titel: “Steeds minder Noordzeekotters varen nog uit.”

Alles bij elkaar gaan er dit jaar tussen de tien tot vijftien Nederlandse kotters minder naar zee. Redenen voor sloop of niet meer uitvaren zijn: veroudering van de kotter en gebrek aan financiële middelen voor onderhoud en herstel, hoge brandstofprijzen tegenover matige vangsten en gebrek aan bemanning.

Dreigend visserijverbod

In het Schuttevaer-artikel worden verder genoemd: de aanhoudende negatieve publiciteit van anti-visserijorganisaties en het aanstormende pleidooi van ngo’s voor een algeheel verbod op het gebruik van bodemsleepnetten rond 2030.

Windparken en zee reservaten

Tel daar het enorme visgrondverlies door windparken en zee reservaten bij op en het recept voor de neergang van de Nederlandse vissersvloot lijkt compleet. Veel familiebedrijven zien het niet meer zitten dankzij alle onzekerheid in de sector.

Sloop en sanering

Kotters die naar de sloop gaan, die wachten op sanering of mogelijk worden verkocht naar het buitenland zijn o.a: TX-29, ARM-15, WR-129, TH-119, GO-29, WR-19, UK-5, UK-236, UK-149, UK-152, UK-2 en UK-33.

Zakelijk besluit

“Het is voor ons een zakelijk besluit,” vertelt Jan de Boer van de UK-33 in Schuttevaer. ”Je maakt afwegingen en komt tot de conclusie dat het geen zin meer heeft om door te gaan. Als je nu gaat investeren, moet je wel zeker weten dat je nog ruim 15 jaar door kunt gaan met de kotter. Het schip is op.”

Pijn

In de pulsperiode kon het familiebedrijf nog goed meekomen, maar nu niet meer. De Boer: “Het is niet leuk, maar wij zijn blij dat we het besluit hebben kunnen nemen. Er zijn genoeg kottereigenaren die wel zouden willen stoppen, maar niet kunnen. Ik verwacht medio maart dat we ons (bij de overheid) kunnen aanmelden voor sanering. Voor kotterbedrijven kan dat de pijn nog enigszins verlichten.”

EMK-vissers via facebook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *