Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Oproep aan Von der Leyen om EU-visserijrechten te beschermen tegen Noorwegen

3 min read

In een brief door alle Europese visserijbedrijven die actief op kabeljauw vissen in de Barentszzee, en die worden vertegenwoordigd door Europêche en ENAFA, word de beslissing van Noorwegen, om zich onrechtmatig het EU-kabeljauwquotum in Svalbard toe te eigenen, weer aan de kaak gesteld.

Als gevolg van het meningsverschil tussen beide partijen moest de EU voor 2022 een gedeeltelijk kabeljauwquotum voorlopig toewijzen aan Europese vaartuigen. Dit verlaagde quotum van 4 500 ton loopt eind maart af en er moet een nieuw quotum worden toegewezen.

Gezien het gebrek aan echte vooruitgang in de bilaterale onderhandelingen roept de sector Von der Leyen op een duidelijk signaal te geven en te besluiten tot een unilaterale toewijzing van de volledige hoeveelheid die historisch gezien overeenkomt met de EU-vloot (19.636 ton), plus 4.964 ton kabeljauw die Noorwegen vanaf 2021 verschuldigd is.

Europa probeert al 14 maanden de door Noorwegen in december 2020 gestarte crisis ongedaan te maken. Volgens de sector getuigt de houding van Noorwegen, dat zichzelf Europees quota heeft toegeëigend, niet alleen van een flagrante minachting van het internationaal recht is, maar ook van een gebrek aan respect voor Europa als partner en bondgenoot.

Diek Parlevliet, voorzitter van ENAFA, zei: “Wij begrijpen niet waarom Noorwegen een dergelijke actie kan ondernemen om de rechten van de EU op zo’n flagrante manier te schenden. Wij doen een beroep op onze politieke leiders om een effectief vastberaden signaal aan de Noorse autoriteiten af te geven. Daartoe moet de EU de quotarechten van kabeljauw in de Barentszzee volledig toewijzen. Het gaat om 24.600 ton, inclusief de 4.964 ton die in 2021 aan de EU-vloot is onttrokken. Dit EU-besluit moet gepaard gaan met de bijbehorende mechanismen die ervoor zorgen dat dit quotum naar behoren kan worden beheerd totdat de situatie met Noorwegen is opgelost.”

De sector herinnert eraan dat Noorwegen jaarlijks voor meer dan 1,3 miljard euro aan visproducten naar de EU exporteert, grotendeels vrij van rechten, en dat het dat ook is blijven doen. De hoeveelheid quotum die aan de EU wordt onthouden, vertegenwoordigt slechts 1% van de totale TAC voor kabeljauw in de Barentszee, en 0,5% van het quotum dat voor Noorwegen beschikbaar is, maar het gaat om 25% van het EU-quotum. Ook is het van belang erop te wijzen dat de helft van de ingehouden quota automatisch zou worden overgedragen aan de Russische Federatie, overeenkomstig hun bilaterale overeenkomsten. Dit was het geval in 2021 en het zou ook het geval kunnen zijn in 2022 als de situatie aanhoudt.

Javier Garat, voorzitter van Europêche, concludeerde: “De actie van Noorwegen is niet onschuldig en vormt duidelijk een schending van het internationaal recht. Het doet ook intrigerende vragen rijzen tegen de achtergrond van de Russische agressie tegen Oekraïne, aangezien de Noorse minister van Visserij nog maar enkele dagen geleden heeft verklaard dat Noorwegen vastbesloten is zijn volledige samenwerking met Rusland op het gebied van visserijbeheer en handel voort te zetten. Dit betekent dat Russische kabeljauw die in Noorwegen wordt aangeland, verwerkt en verkocht, als Noors product naar de EU kan blijven worden uitgevoerd. Terwijl de VS en het VK hun markt respectievelijk sluiten en beperken voor Russische visserijproducten, lijkt Noorwegen de tegenovergestelde richting uit te gaan.”

De sector voert aan dat indien de EU geen handelsmaatregelen tegen Noorwegen in verband met schaal- en schelpdieren neemt, het enige alternatief is te besluiten tot een unilaterale toewijzing van het volledige bedrag dat in het Verdrag van Parijs en de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK voor de EU-vloot is vastgesteld. De vloot roept de EU-besluitvormers op dit besluit te nemen in de Visserijraad van 21-22 maart 2022.

[Bron: Europeche]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *