Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Start van Europese alliantie voor bodemvisserij in Europees Parlement

3 min read

Start van Europese alliantie voor bodemvisserij. Foto EMK.

Donderdag hebben visserijorganisaties uit 14 EU-landen, die meer dan 20 000 vissers en 7 000 vissersvaartuigen vertegenwoordigen, in het Europees Parlement de Europese Alliantie voor Bodemvisserij (EBFA) opgericht.

Vertegenwoordigers van de alliantie presenteerden de realiteit van deze visserij in heel Europa en verdedigden het gebruik van actief bodemvistuig als een duurzame activiteit.

De persconferentie, die werd georganiseerd door Europarlementslid Peter van Dalen, vestigde de aandacht van de politiek op de waardevolle bijdrage van deze visserij en stond in schril contrast met de negatieve perceptie die de Europese Commissie van bodemvistuig heeft.

De aanwezige besluitvormers uiten hun bezorgdheid over de mogelijke implicaties van de uitfasering van bodemvistuig in het komende EU-actieplan voor de verdere bescherming van visbestanden en mariene ecosystemen in het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

De alliantie toonde de duurzaamheid en het algemene belang aan van deze wijdverspreide visserijmethoden in alle EU-lidstaten, die jaarlijks meer dan een miljoen ton gezonde en duurzame vis aan de wal brengt.

Deze vertegenwoordigt 25% van de totale aanlandingen in de EU en genereert bijna 40% van de totale inkomsten van de sector, wat bijdraagt tot welvaart, werkgelegenheid en de industriële structuur van vele kust- en perifere gemeenschappen. De sector herinnert eraan dat deze visserijtakken goed gereglementeerd, gecontroleerd, onderzocht en op grote schaal gecertificeerd zijn.

Volgens de EBFA kunnen al deze verworvenheden in rook opgaan als het aangekondigde actieplan, in overeenstemming met de biodiversiteitsstrategie van de Europese Commissie, het gebruik van bodemvistuig geleidelijk aan beperkt en uiteindelijk volledig in de ban doet.

Iván López van der Veen, voorzitter van de EBFA, verklaarde: “Wij zijn bereid om met wetenschap en gegevens alle mythes rond onze activiteiten te bestrijden. We hebben de zeeën in kaart gebracht om kwetsbare gebieden te identificeren en we hebben visgronden gesloten waar en wanneer dat nodig was. Onze vaartuigen zijn selectiever, gebruiken technieken die minder schade aanrichten en hebben een lager brandstofverbruik. Wij roepen de Europese autoriteiten op te blijven investeren in wetenschap, beheer en innovatie. Het uitfaseren van bodemvistuig is niet de oplossing, zeker niet als het de Europa ernst is om minder afhankelijk te worden van ingevoerde voedselproducten“.

Sommige milieuorganisaties en zelfs de Europese Commissie plaatsen vraagtekens bij de duurzaamheid van dit vistuig en bestempelen actief bodemvistuig zoals de bodemtrawlvisserij als “de meest schadelijke activiteit voor de zeebodem“. De EBFA stelt dat volgens wetenschappers de opwarming van de oceanen, de verzuring en de stijging van de zeespiegel de grootste bedreigingen voor het mariene milieu vormen, en niet de visserij. Het afsluiten van delen van de oceaan voor de visserij zal de problemen niet oplossen.

De heer López zei: “Trawlvisserij om vis te vangen heeft zeker een impact op het milieu, dat ontkent niemand. Alles wat we eten, kost de planeet iets. Maar dankzij een doeltreffend, op wetenschappelijke gegevens gebaseerd beheer streven de EU en de sector naar een duurzame visvangst met een minimale impact. Bovendien zijn bodemvisserijactiviteiten tegenwoordig zo goed als afgeschermd van historische visgronden“. Hij concludeerde: “We kunnen en zullen het beter doen, maar we hebben beleid nodig dat is gebaseerd op feitelijke, wetenschappelijke en collegiaal getoetste gegevens en uitgebreide effectbeoordelingen. Wij roepen de EU op duidelijke kanalen te creëren waarlangs de vloot als gelijken en deskundigen kan deelnemen aan de wetenschappelijke en technische inspanningen. De sector wil een hoger niveau van vertrouwen en transparantie in onze activiteiten ontwikkelen om onze sociale vergunning te onderbouwen. Het uitfaseren van volkomen legaal vistuig is niet goed voor de gezondheid van de oceanen, noch voor de vissers“.

De EBFA herinnerde eraan dat de goede toestand van de demersale visbestanden in de Atlantische Oceaan heeft aangetoond dat een doeltreffend visserijbeheer het beste instrument is voor een succesvolle instandhouding, een succesvol herstel en een duurzaam gebruik van de mariene hulpbronnen. Dit geldt des te meer wanneer volgens de wetenschap de toestand van de zeebodem hoog is in regio’s waar de visserij op duurzame wijze wordt geëxploiteerd.

De EBFA concludeerde dat de Commissie geen duurzame en gecertificeerde EU-visserij mag opofferen om een paar milieuorganisaties een plezier te doen en tegelijkertijd nog steeds grootschalige invoer uit niet Europese bodemtrawlvisserijen toelaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *